Continuïteit en opvolging in familiebedrijven

Familiebedrijven brengen een bijzondere dynamiek met zich mee. Niet alleen het resultaat van het bedrijf telt, maar ook een uitgebalanceerd krachtenspel binnen de familie is essentieel. Druk van het verleden, spanning door verschillende verwachtingen, doorzettingsvermogen van de generaties en de trots van de familie, zijn voorbeelden van thema’s die hierbij een rol spelen. In vier sessies wordt u meegenomen in deze dynamische wereld en de cyclus is speciaal ontwikkeld door crmLiNK en Result Mediation.

Opzet en inhoud

Er wordt gewerkt in kleine groepen om een goede interactie en persoonlijke aandacht te kunnen waarborgen. Casuïstiekbespreking vormt een vast onderdeel en voorafgaand aan elke sessie kunt u vraagstukken en/of dilemma’s inbrengen. Met de andere aanwezigen en de expert kunt u de theorie op uw eigen praktijk reflecteren en toepassen. 

Masterclass I: “Governance in het familiebedrijf” 

In familiebedrijven zit een bijzondere en unieke dynamiek in governance omdat de familie een rol speelt in zowel bedrijf als eigenaarschap. Een aantal relevante modellen wordt besproken, zoals het driecirkelmodel, parallelle planning familie en bedrijf, en fair process. Aan de hand van de typologie van het familiebedrijf worden alternatieve structuren en processen behandeld voor de inrichting en werking van goed bestuur en toezicht. Middels praktijksituaties komen verschillende dilemma’s en uitdagingen langs waarop u reflecteert: Wat zou u doen? Wat betekent dat voor u in uw rol? Hoe komt u tot een passende uitkomst voor familie én bedrijf?

Masterclass II: “De dynamiek van relaties”

Een familiebedrijf brengt extra uitdagingen met zich mee. Waar u denkt te kijken naar een business case, kunnen onderliggende (disfunctionele) familierelaties sluimeren. Familie, resultaat, werknemers, verwachtingen: wat gebeurt er en hoe blijf je in gesprek? Er wordt ingegaan op conflicten en modellen die daarin inzicht geven. Vanuit de praktijk van mediation worden casussen besproken en handvatten aangereikt om escalatie te voorkomen.

Masterclass III: “Veranderend vermogen: hoe blijf je in control”

Over bestemming van de jaarlijkse winst, governance, bestuursmodellen, beleggingsstatuten en de nieuwe stichtingsregels. En hoe weet je of je als board niet achter de realiteit of voor de troepen uit loopt? Er wordt tevens stilgestaan bij het vinden van de juiste balans in risicomanagement wat begint met een bewustwordingsproces: ken ik de risico’s van de onderneming en welke wil, durf en kan ik accepteren?

Masterclass IV: “Relevant blijven in tijden van disruptie”

De wereld om ons heen is meer dan ooit in beweging en stelt veel familiebedrijven voor uitdagingen om de continuïteit te borgen voor niet alleen de huidige, maar ook voor de nieuwe generatie. Door grote externe ontwikkelingen op gebied van onder andere duurzaamheid, personeelsgebrek, opkomst van digitale platforms en nieuwe toetreders op de markt, is het zaak om deze ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor het familiebedrijf. Concrete tools worden aangereikt om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

'Wat mij aanspreekt is de inhoud en tegelijkertijd de compactheid van het programma, mooie combinatie van onderwerpen voor familiebedrijven' 

Planning

Voorjaar 2022 Start 21 april 
masterclass I 21 april
masterclass II 10 mei
masterclass III 24 mei
masterclass IV 8 juni

Dit programma vindt plaats op een aansprekende locatie te Amsterdam en is goed bereikbaar met zowel auto als OV. Komt u van ver? Het is mogelijk op deze locatie te overnachten. 

Meer informatie en aanmelden

  • Starttijd: 16.00 uur         Eindtijd: 21.00 uur
  • Doelgroep: bestuurders, commissarissen/toezichthouders, leden raad van advies en nauw betrokkenen van familiebedrijven
  • Deze cyclus komt tevens in aanmerking voor PE-punten (13 maximaal). Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie/beroepsgroep. Voor meer informatie over het programma, uw investering en overige relevante zaken, bekijk hier de brochure.