Continuïteit en opvolging in familiebedrijven

Ruim de helft van de ondernemingen in Nederland is een familiebedrijf. Zij zijn goed voor rond de 30% van de omzet van de Nederlandse economie en werkgever van ongeveer 30% van alle Nederlandse werknemers. Wanneer het beter gaat met familiebedrijven, gaat het beter met Nederland. 

Familiebedrijven brengen een bijzondere dynamiek met zich mee. Niet alleen het resultaat van het bedrijf telt, maar ook een uitgebalanceerd krachtenspel binnen de familie is essentieel. Druk van het verleden, spanning door verschillende verwachtingen, doorzettingsvermogen van de generaties en de trots van de familie, zijn voorbeelden van thema’s die hierbij een rol spelen. Dit soort onderwerpen worden in 4 masterclasses behandeld en deze cyclus is speciaal ontwikkeld door crmLiNK en Result Mediation voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, leden raad van advies en betrokken familieleden. U deelt ervaringen met peers en verwerft nieuwe inzichten onder leiding van experts met een gedegen staat van dienst rondom thema’s die spelen binnen familiebedrijven

Opzet en inhoud

Module 1. “De dynamiek van governance binnen het familiebedrijf” 

In familiebedrijven zit een specifieke dynamiek in de governance omdat de familie een rol speelt in het bedrijf en in het eigenaarschap. Deze bijeenkomst gaat daarop in. Een aantal relevante modellen wordt besproken: drie cirkel model, de zandloper, consensus en fair proces, structuren en processen in de governance van familiebedrijven. U gaat vanuit de theorie de praktijk in aan de hand van verschillende scenario’s: de goede én de slechte. Wat zou u doen? En wat betekent dat voor u in uw rol? Expert: Jacqueline van Zwol (Partner INNOO, STAK voorzitter, RvC en RvA lid bij diverse familiebedrijven)  

Module 2. “Moeilijke gesprekken”

Familie, resultaat, werknemers, verwachtingen. Hoe manage je dat? De theorie is mooi, maar hoe werkt het in de praktijk? Train de skills die u nodig heeft wanneer het echt moeilijk wordt in een onderhandeling, conflict of zwaar gesprek. Een familiebedrijf extra uitdagingen met zich mee. Waar u denkt te kijken naar een business case, kan een familieruzie onderliggend sluimeren. En waar u vanuit zakelijk perspectief een logische opportunity ziet, kan trots een andere richting dicteren. Expert: Diederik Diercks (Result Mediation, The HD onderhandeltraining)

Module 3. “Veranderend vermogen, hoe blijf je in control”

Over bestemming van de jaarlijkse winst, governance en bestuursmodellen, beleggingsstatuten en de nieuwe stichtingsregels. En hoe weet je of je als board niet achter de realiteit of voor de troepen uit loopt? Er wordt tevens stilgestaan bij het vinden van de juiste balans in risicomanagement. Dit begint met een bewustwordingsproces: ken ik mijn risico’s en heb ik keuzes gemaakt over welke risico’s ik bereid ben te accepteren? Experts: Casper Knol (Van Lanschot Kempen), Sander Gunst en Björn Roskott (PKF Wallast)

Module 4. “Hoe blijf je relevant in tijden van disruptie”

De wereld om ons heen is meer dan ooit in beweging en stelt veel familiebedrijven voor uitdagingen om de continuïteit te borgen. Niet alleen voor de huidige, maar zeker ook voor de nieuwe generatie. Door grote externe ontwikkelingen op gebied van onder andere duurzaamheid, gebrek aan personeel, opkomst van digitale platforms en nieuwe toetreders is het zaak om deze ontwikkelingen te vertalen naar kansen, ondernemerschap, innovaties en keuzes voor de eigen organisatie. Met andere woorden, hoe kan het familiebedrijf haar continuïteit borgen vanuit een nieuwe balans van zorgzaamheid (Environmental & Social Responsibility), ondernemerschap en professionaliteit? Concrete handvatten worden aangereikt om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Expert: Dirk Harm Eijssen (Founder Bureau Gwynt, adviseert familiebedrijven)

'Wat mij aanspreekt is de inhoud en tegelijkertijd de compactheid van het programma, mooie combinatie van onderwerpen voor familiebedrijven' 

Planning

Voorjaar 2022 Start 18 januari (inschrijvingen open)
module 1 18 januari
module 2 1 februari
module 3 15 februari
module 4 8 maart

Dit programma vindt plaats op een aansprekende locatie te Amsterdam en is goed bereikbaar met zowel auto als OV. Komt u van ver? Het is mogelijk op deze locatie te overnachten. 

Meer informatie en aanmelden

  • Starttijd: 16.00 uur         Eindtijd: 21.00 uur
  • Doelgroep: bestuurders, commissarissen, toezichthouders, leden raad van advies en betrokken familieleden van familiebedrijven
  • Deze cyclus komt tevens in aanmerking voor PE-punten (13 maximaal). Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie/beroepsgroep. Voor meer informatie over het programma, uw investering en overige relevante zaken, kunt u hier het leaflet bekijken.