Het ongezegde in de boardroom

Het ongezegde is van grote invloed op de besluitvorming. Van doelbewuste vriendjespolitiek lijkt geen sprake, wel streven commissieleden vaak naar cohesie binnen de raad en een goede onderlinge relatie. Aangezien inhoudelijke conflicten snel tot lastig te overbruggen conflicten leiden, vermijden toezichthouders en bestuurders dit liever door iets verzacht of niet te zeggen. Als zij bewust zijn van het effect van het ongezegde, ontstaan nieuwe inzichten en worden crises beter voorkomen. Dat staat centraal in deze masterclass.

Marilieke Engbers bespreekt interactief haar bevindingen met u en sorteert voor op strategieën en oplossingsrichtingen bij het omgaan met het ongezegde.

Meer informatie en aanmelden