Het ongezegde in de boardroom

Het ongezegde is van grote invloed op de besluitvorming en processen in een raad en/of directie. Van doelbewuste vriendjespolitiek lijkt geen sprake, wel streven commissieleden vaak naar cohesie binnen de raad en een goede onderlinge relatie. Aangezien inhoudelijke onenigheid snel tot lastig te overbruggen conflicten kan leiden, vermijden toezichthouders en bestuurders dit liever door iets verzacht of niet te zeggen. Als zij bewust zijn van het effect van het ongezegde, ontstaan nieuwe inzichten en worden crises beter voorkomen. Dat staat centraal in deze masterclass.

Docente Marilieke Engbers bespreekt interactief haar bevindingen met u en sorteert voor op strategieën en oplossingsrichtingen bij het omgaan met het ongezegde in de boardroom.

Meer informatie over deze masterclass en aanmelden