Naast bestuurlijke functies is Carla actief als coach, begeleider en adviseur. Zij heeft een brede ervaring in executive search in het topsegment van de not-for-profit, publieke en semipublieke sector waar zij werving- en selectieprocedures begeleidde voor raden van toezicht/commissarissen en directie- en managementfuncties. Zij was als consultant werkzaam bij Van der Kruijs managementselectie en één van de oprichters van en consultant bij Uitenbroek Van Bergen, specialisten in search. Als mede-eigenaar verantwoordelijk voor positionering en uitbouw van het bureau, bedrijfsvoering, productontwikkeling, kwaliteit en commerciële resultaten.

Loopbaan
 • Projectadviseur crmLiNK
 • Na pensionering bestuurlijke functies en werkzaam als ZZP’er, o.a. coach/begeleider en loopbaanadviseur
 • Uitenbroek Van Bergen Specialisten in Search, eigenaar/consultant
 • Van der Kruijs Managementselectie, senior consultant
 • Hartog Laddrak en Partners Werving en Selectie, senior consultant
 • Hogeschool van Amsterdam Sector Gezondheidszorg Opleiding Ergotherapie: docent, staflid, vakgroep coördinator, projectleider
 • Ergotherapeut/ afdelingshoofd diverse instellingen in de gezondheidszorg
 • Beroepsvereniging Ergotherapie, vertegenwoordiger in de wereldfederatie (WFOT)
Nevenfuncties
 • Adviseur Goede Doelen organisatie
Opleiding
 • HBO Opleiding Ergotherapie
 • Eerstegraads docentenopleiding
 • Post HBO Bedrijfskunde
 • Cursussen/trainingen op de diverse vakgebieden