Your life, your rules

De context, waarbinnen hoger gekwalificeerd personeel binnen grote bedrijven succesvol kan functioneren, verandert momenteel snel en ingrijpend. De verantwoordelijkheid voor een betekenisvolle loopbaan wordt verschoven naar het individu. Deze zal moeten leren om al in een vroeg stadium een eigen koers uit te zetten. Daarbij is het voeren van regie en het maken van de juiste keuzes essentieel. Werkgevers verwachten dit van hun mensen. Het individu zal zich permanent moeten her- en omscholen en oriënteren op alternatieve scenario’s. Slechts één talent ontwikkelen, één carrière pad volgen en één beroep uitoefenen is binnenkort niet meer van deze tijd. Men zal in zijn/haar werkende leven tot wel drie of vier verschillende talenten moeten aanspreken en tot ontwikkeling brengen.

Wij hebben een (individuele en/of inhouse) leerlijn ontwikkeld waarmee we individuen en groepen op een positieve manier bewust maken van hun veelzijdigheid als mens. We maken zichtbaar hoe u regie kunt voeren over uw werkzame leven en de afhankelijkheid kan verschuiven van de buitenwereld (werkgever, arbeidsmarkt etc.) naar uzelf. Hierdoor blijft u zelf in elke fase van uw leven in de driver's seat van uw loopbaan. Waar andere bedrijven coaching en mobiliteitsoplossingen aanbieden voor een laat moment in de carrière, bieden wij een programma dat verrijkend is voor elk punt in een loopbaan. 

Workshop Your Life Your Rules

Voor deze leerlijn hebben wij ook een inleidende workshop ontwikkeld, speciaal voor iedereen die op zoek is naar regie over zijn/haar loopbaan en zich wil oriënteren om handvatten hiervoor te vinden.

Opzet & aanpak

Werk is een belangrijk gedeelte van uw identiteit: het bepaalt wie u bent en hoe men tegen u aankijkt. Het is het jasje, het uniform, de overall waarin men u dagelijks ziet. Zo wordt er tegen u aangekeken. Dat is moeilijk om los te laten. Maar de context waarbinnen veel mensen succesvol kunnen functioneren binnen hun werk verandert snel en ingrijpend. Deze workshop biedt een basis voor hen die los willen of moeten laten. Het is een les in regie over uw eigen bestaan en laat zien hoe u uw eigen bestemming kan kiezen.

Inhoud

We staan stil bij het fenomeen dat veel mensen tegenwoordig, vrijwillig of niet vrijwillig, hun vaste baan of beroep kwijtraken. Sommigen willen of moeten voor zichzelf beginnen. Maar het roer omgooien: hoe moet dat? Kunt u dat? Durft u dat? We gaan in op de achtergronden van ‘de kriebel’ die velen voelen in hun huidige baan of beroep. We zoeken de verbinding met elkaar. Want niemand staat alleen en velen gingen u voor. We behandelen een model van kernvragen die de deelnemer inzicht geven in de issues die spelen bij het veranderen van werk of beroep. We werken aan de basisprincipes van het eigen plan B.

Resultaat

Door deze workshop krijgt u handvatten die u universeel kunt hanteren voor het nemen van een beslissing die een keerpunt in uw leven betekent.

Meer informatie en aanmelden

  • Docent: Rutger Koopmans, o.m. partner crmLiNK en auteur van ‘Eigen Baas, leven en werken in vrijheid’
  • Datum: diverse data in 2019, zie ook onze agenda
  • Starttijd: 16.00 uur        Eindtijd: 21.00 uur
  • Locatie: Amsterdam
  • Kosten: 650 euro exclusief btw, inclusief materiaal en catering

Bring a Connection!

Meldt u zich tegelijkertijd met iemand anders aan of wilt u meerdere mensen afvaardigen uit uw raad? Dan komt u in aanmerking voor een speciaal kortingstarief. Neem voor meer informatie contact met ons op.

U kunt zich hier direct inschrijven.