Your life, your rules

De context, waarbinnen hoger gekwalificeerd personeel binnen grote bedrijven succesvol kan functioneren, verandert momenteel snel en ingrijpend. De verantwoordelijkheid voor een betekenisvolle loopbaan wordt steeds meer verschoven naar de individu. Deze zal moeten leren om een eigen koers in zijn/haar carrière uit te zetten. Dat begint al in een vroeg stadium van de carrière. Daarbij is het voeren van regie en het maken van de juiste keuzes essentieel. Werkgevers verwachten dit van hun mensen. Het individu zal zich permanent moeten her- en omscholen en zich altijd moeten oriënteren op alternatieve scenario’s. Men zal in zijn/haar werkende leven tot wel drie of vier verschillende talenten moeten aanspreken en tot ontwikkeling brengen. Slechts één talent ontwikkelen, één carrière pad volgen en één beroep uitoefenen is binnenkort niet meer van deze tijd.

Wij hebben een (individuele en/of inhouse) leerlijn ontwikkeld waarmee we individuen en groepen op een positieve manier bewust maken van hun veelzijdigheid als mens. We maken zichtbaar hoe je regie kunt voeren over je werkzame leven en je de afhankelijkheid kan verschuiven van je buitenwereld (je werkgever, de arbeidsmarkt etc.) naar jezelf. Daarmee blijf je zelf in elke fase van je leven in de driver's seat van je loopbaan. Waar andere bedrijven coaching en mobiliteitsoplossingen aanbieden voor een laat moment in de carrière, bieden wij een programma dat verrijkend is voor elk punt in een loopbaan. 

Voor deze leerlijn hebben wij ook een inleidende workshop ontwikkeld, speciaal voor iedereen die op zoek is naar regie over zijn/haar loopbaan en zich wil oriënteren om handvatten hiervoor te vinden.

Neem voor meer informatie contact op met Rutger Koopmans.