Your life, your rules

De context, waarbinnen hoger gekwalificeerd personeel binnen grote bedrijven succesvol kan functioneren, verandert momenteel snel en ingrijpend. De verantwoordelijkheid voor een betekenisvolle loopbaan wordt steeds meer verschoven naar het individu. Deze zal moeten leren om een eigen koers in zijn/haar carrière uit te zetten. Dat begint al in een vroeg stadium van de carrière. Daarbij is het voeren van regie en het maken van de juiste keuzes essentieel. Werkgevers verwachten dit van hun mensen. Het individu zal zich permanent moeten her- en omscholen en oriënteren op alternatieve scenario’s. Men zal in zijn/haar werkende leven tot wel drie of vier verschillende talenten moeten aanspreken en tot ontwikkeling brengen. Slechts één talent ontwikkelen, één carrière pad volgen en één beroep uitoefenen is binnenkort niet meer van deze tijd.

Wij hebben een (individuele en/of inhouse) leerlijn ontwikkeld waarmee we individuen en groepen op een positieve manier bewust maken van hun veelzijdigheid als mens. We maken zichtbaar hoe u regie kunt voeren over uw werkzame leven en de afhankelijkheid kan verschuiven van de buitenwereld (werkgever, arbeidsmarkt etc.) naar uzelf. Hierdoor blijft u zelf in elke fase van uw leven in de driver's seat van uw loopbaan. Waar andere bedrijven coaching en mobiliteitsoplossingen aanbieden voor een laat moment in de carrière, bieden wij een programma dat verrijkend is voor elk punt in een loopbaan. 

Workshop Your Life Your Rules

Voor deze leerlijn hebben wij ook een inleidende workshop ontwikkeld, speciaal voor iedereen die op zoek is naar regie over zijn/haar loopbaan en zich wil oriënteren om handvatten hiervoor te vinden.

Opzet & aanpak

Werk is een belangrijk gedeelte van uw identiteit: het bepaalt wie u bent en hoe men tegen u aankijkt. Het is het jasje, het uniform, de overall waarin men u dagelijks ziet. Zo wordt er tegen u aangekeken. Dat is moeilijk om los te laten. Maar de context waarbinnen veel mensen succesvol kunnen functioneren binnen hun werk verandert snel en ingrijpend. Deze workshop biedt een basis voor hen die los willen of moeten laten. Het is een les in regie over uw eigen bestaan en laat zien hoe u uw eigen bestemming kan kiezen.

Inhoud

We staan stil bij het fenomeen dat veel mensen tegenwoordig, vrijwillig of niet vrijwillig, hun vaste baan of beroep kwijtraken. Sommigen willen of moeten voor zichzelf beginnen. Maar het roer omgooien: hoe moet dat? Kunt u dat? Durft u dat? We gaan in op de achtergronden van ‘de kriebel’ die velen voelen in hun huidige baan of beroep. We zoeken de verbinding met elkaar. Want niemand staat alleen en velen gingen u voor. We behandelen het 'MCF-model', een model van kernvragen die de deelnemer inzicht geven in de issues die spelen bij het veranderen van werk of beroep. We werken aan de basisprincipes van uw eigen plan B.

Resultaat

Door deze workshop krijgt u handvatten die u universeel kunt hanteren voor het nemen van een beslissing die een keerpunt in uw leven betekent.

Meer informatie en aanmelden

  • Docent: Rutger Koopmans, o.m. partner crmLiNK en auteur van ‘Eigen Baas, leven en werken in vrijheid’
  • Datum: 15 november 2018
  • Starttijd: 16.00 uur        Eindtijd: 21.00 uur
  • Kosten: 650 euro exclusief btw, inclusief materiaal en catering

U kunt zich hier direct inschrijven.