crmLiNK bestaat 1 jaar!

08/07/2019

Tussen alle bedrijven door, en dat zijn er nogal wat zoals te lezen is in onze nieuwsbrief, willen we eventjes stil staan bij het feit dat wij 1 jaar bestaan!!! Of technisch gesproken, alweer 1 jaar en 1 week. Want de tijd vliegt als je zoveel mooie projecten, opdrachten en trainingen gedaan én te doen hebt. Wij danken via deze weg een ieder die het afgelopen jaar met ons in welke vorm dan ook heeft samengewerkt en kijken uit naar wat de toekomst ons zal brengen.