Education

Van oriënteren tot kiezen. Onze programma’s bieden een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Centraal staat de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers.

Uitgangspunt is het gebruik van interactieve werkvormen en een didactische aanpak. In de programma’s zijn, naast theorie en praktijk, groei en persoonlijke aandacht als rode draad voor zowel docenten als deelnemers belangrijk. Er wordt gewerkt met kleine groepen die divers van samenstelling zijn. Uit ervaring is gebleken dat dit het leereffect en de voldoening bij deelnemers verhoogt. Onze docenten zijn ervaren toezichthouders en opleiders.

Met bezieling gaan we samen met u aan de slag om de kennis en vaardigheden die u nodig heeft als professional te ontwikkelen en te verdiepen.

Neem voor meer informatie over onze programma's contact op met Carla Aalse of Renate Hoogendijk.