Evaluaties & Boardroomadvies

Een grondige zelfevaluatie geeft goed inzicht in het feitelijke functioneren van uw team. Het proces en de uitkomst geven input voor concrete verbeteringen in het functioneren van uw raad. Onze ervaren consultants ondersteunen u graag bij deze kritische zelfreflectie. Samen met u bepalen wij welke vorm van zelfevaluatie en instrumentarium het beste bij u past. Hierbij houden we rekening met de actuele groepsdynamiek van uw raad.  

Een gezonde dynamiek in de boardroom verhoogt de effectiviteit van de raad. Regelmatig worstelen raden ermee een goed evenwicht te vinden in de onderlinge communicatie en effectiviteit. Bij de begeleiding van teams blijken onze interventies zeer nuttig door een goede mix van zakelijkheid en toegankelijkheid. Samen met u komen we tot de kern van de zaak, durven we onderliggende frustraties aan te kaarten en zoeken we naar werkbare oplossingen.