Compliance Check

U wilt als raad weten of en in hoeverre u voldoet aan de wettelijke regels van good corporate governance, maar zelf beschikt u niet over de knowhow om dit te doen. Dan kunnen wij voor u een Compliance Check uitvoeren. Het is namelijk van belang te weten waar uw raad mogelijk tekortschiet en niet voldoet aan wet- en regelgeving en governancecodes.

Middels een eigen ontworpen tool en gesprekken met sleutelfiguren, maken wij een scan die u direct inzicht geeft in uw huidige situatie. Dit resulteert in een schriftelijk rapport en concrete input die u kunt meenemen in het opstellen van uw plan van aanpak om volledig compliance check te zijn.