Privacystatement crmLINK

crmLiNK respecteert de privacy van haar relaties en gebruikers van onze website. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. crmLiNK draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten en website gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. 

Persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • cv

Gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en u te informeren middels een periodieke nieuwsbrief. U kunt zich voor deze nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven. Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor bepaalde doelen. Dit betekent voor kandidaten die zich bij ons aanmelden om te worden bemiddeld, dat hun gegevens worden opgenomen in ons kandidatenbestand voor de matching van (toekomstige) vacante posities.

Wanneer u als klant, kandidaat of gebruiker van onze website een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie/dienst relevant zijn (bijvoorbeeld voor searchopdrachten, services en educatieve activiteiten). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Om de vertrouwelijkheid te garanderen bij assessments en psychologische testen hebben wij met onze partners een ‘dataprocessing agreement’ afgesloten gestoeld op de actuele wetgeving rond privacy. 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en om websitegebruik te kunnen vastleggen en analyseren.

Bewaartermijn
We zullen uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Voor persoonlijke informatie van kandidaten van crmLiNK die hebben deelgenomen aan een bemiddelingstraject en/of van opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties bewaren wij gedurende de looptijd van onze onderneming. Na deze periode wordt de informatie verwijderd of geanonimiseerd tenzij er ander bewaartermijnen met u zijn of worden afgesproken.

Derden
crmLiNK gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. De informatie wordt alléén met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Het is deze derden niet toegestaan de persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van relatiegegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site dan wel onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie of verwijdering
Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. Een verzoek kunt u sturen naar info@crmlink.nl. Verzoeken worden binnen 4 weken behandeld.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

crmLiNK
Keizersgracht 590
1017 EN Amsterdam
Tel + 31(0)20 6647721
E-mail info@crmlink.nl

KvK 66411548