Over crmLiNK

U kunt bij crmLiNK terecht met uw search naar nieuwe professionals voor directies, raden van bestuur, commissarissen en toezicht. Op het gebied van (permanente) educatie, professionalisering, consultatie en transformatie bieden wij specifieke trajecten en maatwerk met de beste kwaliteit, zo blijkt ook uit onze registratie bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Wij beschikken over een hoogwaardig en bijzonder kandidatenbestand, waaruit u kunt putten om een divers en inclusief team samen te stellen. We werken nationaal en internationaal. Lees ook onze corporate brochure.

Connecting people, Redirecting careers, Managing your own future

crmLiNK is er voor ondernemingen en mensen die willen en moeten meegaan in deze tijd van snelle veranderingen. Een onderneming zal overleven wanneer het de tijdsgeest scherp op het vizier heeft, in staat is mee te bewegen en te adapteren, en daarmee niet wordt ingehaald door concurrenten. Ook de context waar hoger gekwalificeerd personeel binnen grote bedrijven succesvol kunnen functioneren verandert rap. Deze veranderingen gaan momenteel snel en hebben ingrijpende gevolgen. Dit vraagt om een nieuwe generatie werknemers. Individuen die willen evolueren en zichzelf niet langs de zijlijn willen zien, dienen de diverse eigen talenten aan te boren en proactief gedrag te tonen.

Veranderende arbeidsmarkt

crmLiNK is opgericht om ondernemingen en individuen bij te staan in deze tijd van grote veranderingen: dit is the age of disruption. De arbeidsmarkt zal in de komende jaren in een sneltreinvaart anders georganiseerd worden. De war for talent wordt daarmee een heel andere strijd, zowel voor de ondernemingen (als vrager van talent) als voor het individu (als aanbieder van talent).

Het soort talent dat gezocht wordt door ondernemingen verandert drastisch door technologische ontwikkeling, robotisering en veranderende paradigma’s. De tijdspanne waarin ondernemingen hun bestaande talenten willen boeien en binden zal steeds korter worden. Ondernemingen zullen streven naar kortere in plaats van langere arbeidscontracten, ook van hun huidige en toekomstige uitblinkers. Vast wordt omgezet in langdurig flexibel.

Niet-generieke matching en educatie

crmLiNK werkt voor ondernemingen en individuen die zich ten volle bewust zijn van deze age of disruption. Wij zijn actief in niet-generiek matchen en verandermanagement, én we bieden niet-generieke permanente educatie. crmLiNK doet niet aan ‘meer van hetzelfde’, denkt outside the box en komt met verrassende oplossingen. crmLiNK staat voor diversiteit en inclusie. Voor wie de hete adem van een naderende totale verandering (disruptie) in de nek voelt, zijn wij de aangewezen partner!