Non-Executive Search

Het vinden van een nieuwe commissaris of toezichthouder met het gewenste profiel en de juiste toegevoegde waarde voor uw raad is van wezenlijk belang. Enerzijds zien we dat verandering aan de orde van de dag is, wat extra alertheid van commissarissen vraagt. Anderzijds vraagt de maatschappij om toezicht waarbij waardecreatie en legitimering van de organisatie belangrijk is.

In onze aanpak bij non-executive search houden wij hier expliciet rekening mee en vinden het dan ook essentieel om bij iedere nieuwe kandidaat samen met u het profiel en de gewenste competenties scherp te krijgen. U kunt rekenen op een kritische, gedegen en persoonlijke aanpak. Wij kennen onze kandidaten goed en zijn daardoor in staat voor u de juiste fit te realiseren.

Heeft u vragen over een vacature in uw raad? Neem dan contact op met Carla Aalse.