Non-Executive Search

Het vinden van een nieuwe commissaris of toezichthouder met het gewenste profiel en de juiste toegevoegde waarde is essentieel voor uw raad. Enerzijds zien we dat verandering aan de orde van de dag is, wat extra alertheid van commissarissen vereist. Anderzijds heeft de samenleving toezicht nodig waarin waardecreatie en legitimiteit van de organisatie belangrijk zijn.

In onze benadering van non-executive search houden we hier expliciet rekening mee en daarom vinden we het van groot belang om het profiel en de gewenste competenties bij elke vacature scherp te krijgen. U kunt rekenen op een kritische, grondige en persoonlijke aanpak. We kennen onze kandidaten goed en kunnen de juiste fit voor u maken. 

Heeft u vragen over een vacature in uw raad? Neem dan contact op met onze partner Carla Aalse.