Toezicht in de Cultuursector

Webinar 'Crisismanagement in tijden van corona'

In samenwerking met Cultuur+Ondernemen, hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector, organiseren we een kosteloos webinar op dinsdag 9 juni aanstaande over governance in tijden van (corona)crisis. Hiermee willen we op een toegankelijke en laagdrempelige wijze bestuurders en toezichthouders van culturele organisaties ondersteunen in deze tijden van disruptie door het COVID-19 virus. De focus van deze sessie is de rol van de raad van toezicht tijdens een crisis. Marielle Rompa en Roek Lips bespreken dilemma’s ten aanzien van leiderschap, inrichten van toekomstscenario’s, verschuivende rollen, verhouding met de bestuurder, informatievoorziening en communicatie met stakeholders.

Tevens biedt dit webinar een kennismaking met de leergang 'Toezicht in de Cultuursector' (zie hieronder) die we in samenwerking met Cultuur+Ondernemen in het najaar van 2020 zullen lanceren. 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

  • Datum: dinsdag 9 juni 2020
  • Onder leiding van: Roek Lips & Marielle Rompa
  • Starttijd: 15.00 uur         Eindtijd: 16.30 uur
  • Hoe: via Zoom (in de bevestiging van deelname wordt het gebruik van deze tool alsmede het programma toegelicht)

Direct aanmelden is mogelijk tot en met 4 juni via deze link.

Leergang ‘Toezicht in de Cultuursector’

Het vak van toezichthouder is de afgelopen jaren sterk in beweging en niet meer zo vrijblijvend als vroeger. Door de extra aandacht in de media rondom transparantie en het accent op good governance is de belangstelling voor het toezicht toegenomen. In de cultuursector heeft de toepassing van de Governance Code Cultuur meer gewicht gekregen. De Code was bij de meeste financiers al een subsidievoorwaarde, maar de onlangs geactualiseerde Governance Code Cultuur vraagt met ‘pas toe én leg uit’ meer uitleg van organisaties hoe zij bestuur en toezicht vormgeven. Ook neemt de complexiteit van governance in de cultuursector toe. 

Goed geïnformeerd zijn en een goede voorbereiding zorgen ervoor dat u als toezichthouder weet met welke zaken u in een culturele instelling kunt worden geconfronteerd, waar u op moet letten en welke houding bijdraagt aan een effectief functionerende raad. Kortom, een bepaalde inhoudelijke kennis over good governance issues met specifieke aandacht voor de cultuursector geeft een goede basis. 

Het programma bestaat uit vier modules van elk twee dagdelen en is een samenwerking tussen crmLiNK en kennisplatform Cultuur+Ondernemen. Dit najaar gaan er twee groepen van start. 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

  • Datum: startdata op dinsdag 1 en donderdag 24 september 2020
  • Starttijd: 14.00 uur         Eindtijd: 21.30 uur
  • Locatie: Amsterdam
  • Doelgroep: toezichthouders en bestuurders bij theaters, musea, producerende gezelschappen, kunstencentra, bibliotheken, fondsen en andersoortige culturele instellingen (bijv. podiumkunsten, presentatie-instellingen, ontwikkelinstellingen en festivals)

Deze leergang komt tevens in aanmerking voor PE-punten (20 maximaal). Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Heeft u interesse in deelname, vraag dan nu de uitgebreide informatie aan!