Toezicht in de Cultuursector

Leergang ‘Toezicht in de Cultuursector’

Het vak van toezichthouder is de afgelopen jaren sterk in beweging en niet meer zo vrijblijvend als vroeger. Door de extra aandacht in de media rondom transparantie en het accent op good governance is de belangstelling voor het toezicht toegenomen. In de cultuursector heeft de toepassing van de Governance Code Cultuur meer gewicht gekregen. De Code was bij de meeste financiers al een subsidievoorwaarde, maar de onlangs geactualiseerde Governance Code Cultuur vraagt met ‘pas toe én leg uit’ meer uitleg van organisaties hoe zij bestuur en toezicht vormgeven. Ook neemt de complexiteit van governance in de cultuursector toe. Om die reden is de leergang 'Toezicht in de Cultuursector' ontwikkeld.

Goed geïnformeerd zijn en een goede voorbereiding zorgen ervoor dat u als toezichthouder weet met welke zaken u in een culturele instelling kunt worden geconfronteerd, waar u op moet letten en welke houding bijdraagt aan een effectief functionerende raad. Kortom, een bepaalde inhoudelijke kennis over good governance issues met specifieke aandacht voor de cultuursector geeft een goede basis.

'Toezicht in de Cultuursector' bestaat uit vier modules van elk twee dagdelen en is een samenwerking tussen crmLiNK en kennisplatform Cultuur+Ondernemen. 

PLANNING

Najaar 2021 Start 30 september (wachtlijst) Voorjaar 2022 Start 3 februari (inschrijven mogelijk)
module 1 30 september module 1 3 februari
module 2 14 oktober module 2 17 februari
module 3 4 november module 3 10 maart
module 4 18 november module 4 24 maart

Alle modules vinden live op locatie plaats in Amsterdam.

Enkele quotes van deelnemers die u voor zijn gegaan: 'Zeer goed georganiseerd en het niveau is top!' ... 'Bizar goede docenten en ik weet nu beter welke vragen ik kan en mag stellen in de boardroom' ... 'Het was echt een hele fijne ervaring en ik heb het idee dat ik nu echt alle tools heb om aan de slag te gaan'

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

  • Starttijd: 14.00 uur         Eindtijd: 21.00/21.30 uur
  • Investering: € 2.250,- excl. btw. 
  • Doelgroep: toezichthouders en bestuurders bij theaters, musea, producerende gezelschappen, kunstencentra, bibliotheken, fondsen en andersoortige culturele instellingen (bijv. podiumkunsten, ontwikkelinstellingen en festivals).
  • Docenten: allen hebben ervaring als toezichthouder en kunnen hierdoor een realistisch beeld geven over hoe het er in de praktijk van de boardroom aan toe gaat. 

Deze leergang komt tevens in aanmerking voor PE-punten (20 maximaal). Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie/beroepsgroep. Voor meer informatie over het programma, uw investering en overige relevante zaken, kunt u hier het leaflet bekijken.