Diversiteit & Inclusie

Wij geloven in de kracht van teams bestaand uit mensen met verschillende achtergronden, talenten, inzichten en ervaringen. Inclusie zien wij hier niet los van: door nieuwsgierig te zijn naar de ander en de meerwaarde van elkaars inbreng te (h)erkennen, ontwikkelen mensen culturele veerkracht. In een inclusieve werkcultuur omarmen managers pluriformiteit en hanteren zij inclusief leiderschap om positieve effecten en resultaten te realiseren in hun organisatie.

crmLiNK voegt daad bij woord: voor onze opdrachtgevers hebben wij de afgelopen jaren met succes kandidaten geworven die niet alleen divers zijn qua geslacht (75% vrouw, 25% man) maar ook wat betreft benoemingen van mensen met een migratieachtergrond (bijna 75%) en op het gebied van leeftijd (ruim 50% is jonger dan 55 jaar). 

Heeft u behoefte aan meer diversiteit in uw organisatie of advies nodig om meer inclusie te bewerkstelligen in uw team? Neem dan contact met ons op.