Governance Basics

Dé opleiding tot toezichthouder van nu én de toekomst

Vandaag de dag is good governance belangrijker dan ooit en een gedegen ondergrond aan kennis en vaardigheden cruciaal voor elke toezichthouder. Governance Basics is een opleiding waarin u goed wordt voorbereid op de verschillende facetten van het moderne commissariaat. 

Opzet en aanpak

De persoonlijke aandacht voor de deelnemer staat centraal tijdens de opleiding. We werken daarom met compacte groepen tot maximaal 12 deelnemers zodat er veel ruimte is voor interactie en het stellen van vragen. Het programma bestaat uit:

  • BASISMODULES (5): een vast aanbod bestaande uit verschillende thema’s die verplicht te volgen zijn voor elke deelnemer.

  • KEUZEBLOK FINANCE BASICS: voor wie financiën niet tot de dagelijkse praktijk behoort of behoefte heeft aan een opfrissing van haar of zijn kennis, is er de mogelijkheid dit keuzeblok te volgen. Hierin wordt stap voor stap de benodigde financiële basiskennis bijgebracht om de vraagstukken die spelen bij financieel toezicht te kunnen begrijpen.

  • AFSLUITENDE MODULE (6); hierin wordt teruggeblikt op het leertraject, staat een keynote speaker stil bij een actueel governancethema en krijgen de deelnemers hun certificaat uitgereikt. 

Enkele quotes van deelnemers die u voor zijn gegaan: 'Bedankt crmLiNK, mooie praktische casussen uit de toezichtpraktijk. Interessante inzichten gekregen voor de invulling van de rol van commissaris nieuwe stijl.' ... 'De commissarisopleiding afgerond en nu de komende periode rondkijken naar een passende rol als toezichthouder. Interessant om vanuit een ander perspectief naar ondernemingen te leren kijken!' ... 'Dit was een prachtig programma om te volgen; ik kan het van harte aanbevelen!'

PLANNING

Najaar 2022 Start: 21 september (afgerond) Voorjaar 2023 Start: 15 maart (inschrijven mogelijk)
module 1 21 september module 1 15 maart
module 2 5 oktober module 2 29 maart
keuzeblok 12 oktober keuzeblok 5 april
module 3 2 november module 3 19 april
module 4 9 november module 4 10 mei
module 5 23 november module 5 7 juni
module 6 14 december module 6 28 juni

De modules vinden plaats gedurende de middag (starttijden vanaf 14.00 uur) tot en met de avond (afronding uiterlijk 21.30 uur). Alle modules vinden plaats op een aansprekende locatie in Amsterdam (goed bereikbaar met zowel auto als OV) en geheel volgens richtlijnen RIVM. Komt u van ver? Het is mogelijk om op deze locatie te overnachten. 

Doelgroep van de opleiding

Governance Basics is een leertraject bedoeld voor mensen die een functie als toezichthouder ambiëren, maar ook voor de (beginnend) commissaris die uitbreiding en verdieping van kennis wil. Een derde groep bestaat uit bestuurders en (statutair) directeuren die de dynamiek met hun toezichthouders beter willen begrijpen. Het werk- en denkniveau van de deelnemers is HBO+ of WO. Tijdens de intake wordt nader onderzocht of het aanvangsniveau voldoende aansluit om deel te kunnen nemen aan de opleiding. Het is tevens mogelijk PE-punten te verdienen (33 maximaal). Vraag ons vooral naar de mogelijkheden voor uw specifieke beroepsgroep. 

Studiebelasting

De opleiding bestrijkt ca. 10 tot 12 weken en heeft een geschatte studiebelasting van naar in totaal 50 uur, wat een gemiddelde tijdsbelasting betekent van ruim 4 uur per week. Van deze 50 uur studiebelasting zijn 35 uur contacturen en de resterende 15 uren bestemd voor overige studietijd. Onder contacturen verstaan we de tijd van (interactieve) hoorcolleges, workshops en werkgroepen. De resterende uren bestaan uit: literatuur en studiemateriaal doornemen, huiswerkopdrachten, psychologische test om uw fit met een modelprofiel van een toezichthouder in kaart te brengen en de bespreking van de resultaten met de testpsycholoog, curriculum vitae opstellen c.q. aanpassen plus het voorbereiden en maken van het tentamen.

Investering voor deze opleiding

De fee voor deelname is € 6.250,-- inclusief lesmateriaal, catering, de test en het bijbehorende rapport. Door onze registratie bij CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, is Governance Basics vrij van btw-heffing. Tevens kunt u wellicht (een deel van) uw opleidingskosten aftrekken van uw (inkomsten)belasting, vraag hiernaar bij uw eigen adviseur. Betalen in termijnen behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Bring a Connection!

Meldt u zich tegelijkertijd met iemand anders aan? Dan komt u beide in aanmerking voor een eenmalige korting van 10% op de totale deelnameprijs van Governance Basics. Of wilt u meerdere mensen afvaardigen uit uw raad/organisatie? Ook dan is er een speciaal tarief van toepassing. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De planning en kosten voor deelname aan deze opleiding op de website zijn actueel en leidend boven elke eerder genoemde informatie in e-mails, brochures en andere communicatie.