Onderzoeksrapport overheidsbedrijven Bonaire 'Naar een actief aandeelhouderschap'

09/10/2019

Medio september hebben wij ons onderzoek naar de structuur en werking van overheidsbedrijven op Bonaire afgerond, dat in mei van start was gegaan. In ons eindrapport hebben wij een aantal bevindingen gedeeld en aanbevelingen gedaan, om in de toekomst een actief en efficiënt aandeelhouderschap door het Openbaar Lichaam Bonaire van de overheidsbedrijven te kunnen bewerkstelligen. 

Onderstaand artikel omtrent het onderzoek verscheen op 8 oktober in het Antilliaans Dagblad en daarnaast is ons rapport meegezonden met een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022. 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Het eindrapport is hier na te lezen

artikel AD 8 okt. 2019