Terugblik tweede editie van 'De Digitale Governance Denktank'

30/11/2020

De tweede editie van De Digitale Governance Denktank (ofwel DDGD) vond plaats op dinsdag 24 november jl. en voltrok zich volledig online via Zoom. De groep bestond uit alumni en cursisten van diverse opleidingen van crmLiNK uit zowel Nederland als Caribisch Nederland, docenten, leden van LiNKcircle en andere gasten van het crmLiNK-team, dat uiteraard zelf ook deelnam. De Digitale Governance Denktank (DDGD) is bedacht als alternatief voor live bijeenkomsten met als doel de governancekennis van ons netwerk, de LiNKcircle, te verdiepen en te prikkelen door middel van onderlinge discussies. Dit vindt plaats aan de hand van een hoofdgast die het webinar inleidt en afsluit naar aanleiding van door haar of hem geponeerde stellingen.

Na een warme introductie door partner Mienke Schaberg, stak onze hoofdgast Lenard Prins van wal. Hij is de oprichter van onderzoek- en veiligheidsbureau Restment BV en heeft internationaal veel ervaring in het publieke en private onderzoekdomein alsmede crises consultancy. De rode draad in alle casuïstiek is de menselijke factor en blijkt in zijn praktijk vaak de sleutel tot de oplossing. Aan de hand van de methodologie ‘search-detecteren-reageren’ benoemde hij een aantal voorbeelden met indrukwekkende resultaten als gevolg van deze aanpak. Hoe menselijk is het bijvoorbeeld dat verkoopsters van de Bijenkorf op basis van hun buikgevoel precies konden omschrijven wat het profiel is van bezoekers die stelen op de parfumerie- en sieraden afdelingen, maar niet wisten hoe er mee om te gaan? Dat gold ook voor het personeel op de ‘onzichtbare’ werkvloer van Schiphol waar het gedrag van lieden die met drugssmokkel van doen hebben, feilloos door hen kon worden uitgetekend. Bij de Bijenkorf nam diefstal maar liefst met 60% af nadat het personeel was getraind en opgeleid tot een ‘menselijke benadering’. Met de vriendelijke vraag ‘kan ik u ergens mee helpen’ druipt de potentiële dief namelijk onmiddellijk af, want dat is juist wat hij of zij niet wil. Een ander voorbeeld van het schietdrama in het winkelcentrum van Alphen aan de Rijn, gaf ons tot slot nog een kijkje in het menselijk leiderschap van een hoofdagent, terwijl zijn superieuren zich nog verslikten in protocollen. Een welkome aanvulling volgde door actief adviseur Generaal-Majoor b.d. Pieter Cobelens, tevens oud-directeur MIVD, die concludeerde dat deze menselijkheid in de wereld van cybercrime ook van substantiële betekenis is. 

screenshot DDGD

Aan de hand van de stelling ‘Human Sense, de bepalende factor?’ (of zou dit met een uitroepteken moeten worden afgesloten) gingen de deelnemers in virtuele groepjes uiteen. Een interessante vraag midden in het nieuws van de dag over ondervraagde politici in de toeslagenaffaire en een politieke partij die plotseling de vorm van een soapserie aannam. Er werd in de breakout sessies vurig gedebatteerd over de vraag wat de definitie van Human Sense nou precies is, of deze in isolement kon worden beschouwd en of de context wellicht ook heel bepalend zou kunnen zijn. Is het alleen buikgevoel dat telt, is het ook ratio? Wat is de rol van protocollen en procedures ten opzichte van menselijk situationeel inzicht in gedrag? Wat is de rol van normen en waarden ten opzichte van ongewenst gedrag van bijvoorbeeld de top van bedrijven? Hoe zit dat nou in deze tijd van digitalisering en algoritmes waar we ingrijpende beslissingen op baseren? En wat betekent dat voor de boardroom? Zelfreflectie, diversiteit en regelmatige evaluaties werden eenduidig benoemd als een goede oplossing voor borging van de Human Sense en het uitsluiten of voorkomen van een tunnelvisie.

Uiteindelijk kwamen alle deelnemers weer plenair bijeen en vatte Lenard Prins, die alle groepen ook virtueel bezocht had tijdens hun discussie, de middag samen. Hij besprak dat de kracht van Human Sense ook juist kwetsbaarheid kan aantonen en alle aanwezigen werd meegegeven dat het er om gaat wat het voor jouw situatie in je eigen rol betekent. De conclusie dat Human Sense vaak met een uitroepteken en soms met een vraagteken kan worden afgesloten, leidde tot collectieve instemming en tevredenheid.

Partner Carla Aalse sloot af met een hartelijk bedankje aan Lenard, de organisatie en voor de waardevolle deelname van alle ‘Zoomers’. Wordt vervolgd in het voorjaar van 2021, virtueel of ‘live’!