Carla Aalse in het tijdschrift Conflicthantering: ‘Een wettelijk quotum alléén werkt niet’

18/03/2020

Carla Aalse, partner van crmLiNK, aan het woord in de meeste recente editie van het tijdschrift Conflicthantering:

Helpt een wettelijk quotum om de ongelijkheid te adresseren?
"Een wettelijk quotum is onvoldoende en eerlijk gezegd ben ik het stadium van ‘quotum’ al gepasseerd. Ik ben altijd voor een quotum geweest. Ja, een quotum dwingt mensen om in beweging te komen.In Nederland zijn vrouwen nog steeds niet of onvoldoende aanwezig in de top van organisaties en bedrijven. Al jaren hebben we het over het glazen plafond, maar we zijn nauwelijks iets opgeschoten... 'Tegelijkertijd durf ik de stelling te poneren dat een wettelijk quotum alléén niet werkt. Zolang er in bedrijven en organisaties een mentaliteit heerst die ertoe bijdraagt dat de bestaande belemmeringen blijven bestaan, en juist die mentaliteit ervoor zorgt dat het met vrouwen in de top niet werkt, komen we niet verder. Dit geldt overigens ook voor diversiteit in de breedste zin van dit begrip: niet alleen gender, maar ook qua etnische diversiteit, leeftijd, mensen met een beperking, geaardheid, etc. Het doorbreken van de huidige status quo kan volgens mij alleen wanneer er een andere cultuur is ontwikkeld waarin sprake is van inclusief leiderschap. Dit vraagt om culturele veerkracht van medewerkers, die moeten in staat zijn effectief te opereren in een diverse setting. Men moet het echt willen en het moet onderdeel gaan uitmaken van het dna van de organisatie of het bedrijf."

Lees hier het hele artikel.