Connect with our LiNKcircle: Simone Stuiver

17/12/2019

Vanaf heden kunt u een nieuwe rubriek lezen op onze site: Connect with our LiNKcircle. Hierin leert u ons diverse netwerk bestaande uit ambassadeurs, opdrachtgevers, kandidaten, cursisten en docenten kennen. Simone Stuiver, o.a. deelnemer Governance Basics, bijt de spits af.

Kun je ons een korte schets geven van je loopbaan tot dusverre?

'Na mijn studie aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer wilde ik met het kersverse papiertje op zak mijn carrière starten in de toeristische branche. Waar beter dan op mijn geboorte-eiland Curaçao! Hoewel ik ben begonnen bij Avila Beach Hotel, waar ik manager was van het Blues restaurant, heeft mijn loopbaan al snel een andere wending gekregen. Ik kreeg een mooie aanbieding bij Xerox Antilliana, waar ik als sales- en marketing analist aan de slag ging. Ik stelde de salestargets op, rapporteerde over de voortgang, was verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en gaf leiding aan de telemarketeers. Na twee jaar heb ik de overstap gemaakt naar Curinde, waar ik ging werken op de afdeling Investment Promotion. Ik adviseerde en begeleidde investeerders die zich wilden vestigen in één van de vrijhandelszones of het industriepark op Curaçao. Daarnaast voerde ik de promotionele activiteiten uit, waaronder de organisatie en deelname aan handelsmissies. Na vijf jaar Curaçao ontmoette ik mijn “husband to be” en heeft de liefde mij terug naar Nederland gebracht. Ik vond al snel een baan als marketingmanager bij WAM!NET, waar ik verantwoordelijk was voor het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder de lancering van een nieuwe dienst op de Nederlandse markt. Dit was een zeer  turbulente en hectische periode, niet alleen qua werk, maar ook privé; de verhuizing van Curaçao naar Nederland had meer impact dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Ik besloot gas terug te nemen, zocht een parttime job om mij rustig te oriënteren op mijn volgende stap. Zo belandde ik bij het Ministerie van Defensie, waar ik me door de one team bedrijfscultuur en can do mentaliteit meteen als een vis in het water voelde. Defensie, één van de grootste werkgevers van Nederland, bleek zoveel facetten en disciplines te bestrijken, er ging een wereld voor mij open. Inmiddels werk ik er al 20 jaar en heb ik vele mooie functies bekleed: consultant/adviseur, projectmanager, beleidsmedewerker NAVO & EU, Hoofd Bureau Communicatie van een defensieonderdeel en ben ik nu alweer acht jaar Hoofd Bureau Externe Relaties bij diezelfde entiteit. In deze veelzijdige baan ben ik verantwoordelijk voor de samenwerking met andere landen, geef ik leiding aan dertien medewerkers en vertegenwoordig ik de organisatie op diverse fora en bijeenkomsten.' 

Wat zijn jouw ervaringen met diversiteit en inclusie op de werkvloer?

'Bij Xerox en Curinde werkte ik vooral met Antillianen en was ik de enige “makamba” (de witte Nederlander). Hoewel op Curaçao geboren sprak ik nog geen Papiamentu, wat tot een zekere afstand leidde. Door de taal te leren, de gebruiken over te nemen, mee te doen met de sociale activiteiten, werd ik al snel geaccepteerd en heb ik mij altijd thuis gevoeld. Ik heb ervaren dat vooral dat laatste aspect, het gezamenlijk dingen doen, van belang is om verbinding te krijgen, ook op de werkvloer. Bij Defensie heb ik op een andere manier te maken met inclusie. In onze organisatie werken militairen en burgers zij aan zij samen. Natuurlijk zijn er grapjes onderling, worden de burgers gekscherend “NUKUBU’s” genoemd en is er tussen de diverse krijgsmachtdelen ook onderlinge “strijd”, maar dat is onschuldig en kun je vergelijken met Nederlanders die moppen tappen over onze zuiderburen. In het werk streven we hetzelfde doel na en is er weinig te merken van wedijver tussen burgers en militairen. Ook het onderscheid tussen man en vrouw is niet echt relevant. Ik sta er niet bij stil dat ik soms één van de weinige vrouwen ben in een door mannen gedomineerde wereld. Ik ben er overigens van overtuigd dat mannen en vrouwen elkaar goed aanvullen en probeer in mijn team altijd een goede verhouding man-vrouw en militair-burger na te streven.'

Je hebt internationale werkervaring. Zijn er voorbeelden te noemen waarvan je zegt: daar zouden we in het Nederlandse werkklimaat nog wat van kunnen opsteken?

'Amerikaanse bedrijven zijn erg resultaatgericht, zij werken veelal met ambitieuze sales targets, maar zetten daar ook een evenredige beloning tegenover. Bij XEROX kregen de accountmanagers individuele targets, maar er was ook een teamdoelstelling. We zijn een keer met de hele sales en marketing afdeling naar de Dominicaanse Republiek gereisd als beloning voor het behalen van de jaaromzet, dat was een onvergetelijke ervaring. Ook WAM!NET had te maken met een Amerikaans moederbedrijf, waar work hard, play hard het motto was. Ik ben van mening dat wij best wat meer van die aanpak kunnen gebruiken binnen onze organisatie. Het concretiseren van doelstellingen en het naar rato belonen van medewerkers en het team bij het behalen van de doelen, kan een stimulans zijn om een stapje harder te lopen en degenen die écht excelleren in het zonnetje te zetten. Verder vallen de Fransen op door hun integrale aanpak, waarbij politiek, overheid, industrie en bedrijfsleven hand in hand gaan en op elkaar zijn afgestemd. In Nederland gaan wij soms teveel voor de korte termijn successen en het individuele - / afdeling- / organisatiebelang, en kijken we onvoldoende naar het grotere plaatje en de langetermijndoelstellingen.' 

Wij kennen je als deelnemer aan onze opleiding Governance Basics. Wat was je motivatie om deel te nemen en wat heeft jou het meest geïnspireerd tijdens dit programma?

'Ik vind het belangrijk mezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen: stilstand is achteruitgang. Door als toezichthouder aan de slag te gaan krijg ik de kans een kijkje te nemen in een compleet andere bedrijfstak dan degene die mij inmiddels zo vertrouwd is. Als toezichthouder kan ik mijn wereld vergroten door mij te verdiepen in onderwerpen waar ik niet dagelijks mee te maken heb. Ik begeef me in netwerken die niet eerder voor mij ontsloten waren, leer bewegen in een nieuwe context en een nieuw team (mijn collega-toezichthouders), en ontwikkel mij op persoonlijk vlak. 

Wat mij vooral heeft geïnspireerd tijdens de opleiding Governance Basics is de veelzijdigheid. Alumni Governance BasicsNiet alleen ten aanzien van de rollen die je als toezichthouder bekleed; naast toezichthouder ben je ook adviseur, werkgever en netwerker/ambassadeur. Maar ook de veelheid aan onderwerpen waar je mee te maken hebt, zoals integriteit, crisis- en reputatiemanagement, wet- en regelgeving, financial risk management en digitale innovatie. Daarnaast heb je als raad met enorm veel verschillende stakeholders te maken. Dit alles maakt het vak reuze divers en interessant. Verder is duidelijk geworden dat toezicht niet meer is weg te denken in de huidige maatschappij en ook steeds meer een serieuze aangelegenheid is, het is de license to operate voor bedrijven en organisaties. De afgelopen jaren is het toezichthouderschap enorm geprofessionaliseerd: er is wet- en regelgeving, er zijn codes en reglementen en ook in statuten is vastgelegd hoe het toezicht van een organisatie is ingericht. Er is een geheel nieuwe bedrijfstak bijgekomen; bureaus die zich specifiek richten op werving en selectie van toezichthouders, opleidingen en trainingen verzorgen of het functioneren van de raad evalueren. Het toezichthouderschap is inmiddels een heus métier geworden, voor sommigen zelfs een fulltime baan.'

Wat zijn je ambities op het gebied van toezicht?

'Ik ben nog nieuw in het vakgebied, maar heb met de opleiding Governance Basics een goede basis meegekregen om als toezichthouder aan de slag te gaan. Ik houd mijn blik daarbij zeer breed. Tijdens de opleiding is keer op keer benadrukt dat ervaring enerzijds je noodzakelijke vriend is en tegelijkertijd je grootste vijand. Het kan heel goed zijn om wat verder van de materie af te staan om met een onbevangen en objectieve blik de juiste kritische vragen te stellen. Ik wil me dan ook niet beperken door bepaalde branches bij voorbaat uit te sluiten, maar gezien mijn ervaring en interesse heb ik een lichte voorkeur voor een bedrijf of organisatie waar ik mijn ervaring op het gebied van marketing, communicatie, relatiebeheer en internationaal zakendoen kan inzetten. Het zou helemaal mooi zijn als er ook nog een link is met Caribisch Nederland, aangezien daar mijn roots liggen, ik de cultuur begrijp en de eilanden een warm hart toedraag. Op termijn zou ik mijn werkzame leven op Curaçao willen voortzetten, daar ligt mijn hart, daar ben ik geboren en zo is de cirkel weer rond. Ik zou daar graag een steentje bijdragen aan good governance. Wie weet ben ik er over een paar jaar actief als toezichthouder of ben ik op andere wijze betrokken bij governancevraagstukken, ik sluit niets uit!'

Hoe ziet volgens jou de future proof commissaris eruit?

'Een future proof commissaris moet zich blijven ontwikkelen binnen het vakgebied, scherp blijven, maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten houden, oog hebben voor de trends in de branche en betrokken zijn bij de organisatie waar hij/zij toezichthouder is. Was een commissariaat voorheen nog een erebaan voor een gepensioneerde bestuurder met een hoog old boys network-gehalte, tegenwoordig staan toezichthouders veel meer in de schijnwerpers en worden zij afgerekend op hun bijdrage en prestaties. Om bij te blijven in het vakgebied is het van belang je te blijven ontwikkelen. Dat kan op diverse manieren, door het volgen van opleidingen, het bijwonen van conferenties en netwerkbijeenkomsten, intervisie of sparren met andere toezichthouders. Het netwerk van crmLINK is hiervoor een mooi entree.'

Dank je wel Simone! We zijn ervan overtuigd dat je een waardevolle toevoeging aan de wereld van toezicht bent. 

Meer weten over onze LiNKcircle? Klik dan hier!