Diversiteit en inclusiviteit komen niet vanzelf

25/09/2019

Dat diversiteit niet vanzelf gaat én niet automatisch garant staat voor inclusiviteit, bleek uit de onlangs verschenen publicatie van prof. dr. Mijntje Lückerath 'The Dutch Female Board Index' en het daarop aanvullende onderzoek onder vrouwelijke commissarissen bij beursfondsen.

Positieve uitkomsten van het onderzoek onder Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van 88 Nederlandse nv's die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam, waren onder andere dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen zijn gestegen, respectievelijk van 5,7% naar 8,5% en van 25,1% naar 26,8%. En 1 op de 4 benoemingen van een bestuurder is vrouw. Dat is een record. Maar: 14 van de ondernemingen (16%) hebben geen enkele vrouw in RvB of RvC. In 2018 hadden overigens 20 ondernemingen van de (toen) 90 ondernemingen (22%) geen vrouw in de RvB en/of RvC.

In dit tempo wordt het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwelijke bestuurders pas in 2028 gerealiseerd:

grafiek vrouwelijke (non-) executives

En met meer vrouwen in de top zijn we er nog niet: in het aanvullende onderzoek is bekeken hoe vrouwelijke commissarissen in de top zelf de omgang met diversiteit ervaren. In theorie is de toegevoegde waarde van meer diversiteit dat er meer verschillende meningen en standpunten kunnen worden betrokken in de besluitvorming, maar slechts 34-48% van de respondenten ervaart daadwerkelijk dat anderen in hun raad geneigd zijn goed te luisteren naar standpunten van anderen, bereid zijn hun eigen visie bij te stellen, of het belang zien van verschillende ideeën. Inclusiviteit is dus, al met al, niet vanzelfsprekend.

Dat diversiteit meer is dan alleen man/vrouw is voor crmLiNK vanzelfsprekend: diversiteit is ook een goede mix van leeftijd, achtergrond, ervaring en kennis. Vorige week bracht de SER een advies uit, 'Diversiteit in de top, tijd voor versnelling'. De SER vindt dat er genoeg aanwijzingen zijn voor de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit en pleit ervoor dat die meerwaarde wordt erkend. Diversiteit loont, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Diversiteit draagt daarnaast bij aan gelijke kansen voor iedereen en biedt ruimte aan talenten die nu deels onbenut blijven. Diversiteit in bedrijven draagt bovendien bij aan integratie en verbinding in de samenleving. Om dit te bewerkstelligen, pleit de SER onder andere voor een diversiteitsbeleid van bedrijven dat verankerd is in de hele organisatie op alle niveaus. De concrete maatregelen die bedrijven kunnen nemen, variëren van het formuleren van een visie op bestuursniveau tot het organiseren van inhousedagen voor minderheidsgroepen. Maar ook aandacht voor inclusieve communicatie bij werving en selectie van bestuurders en toezichthouders draagt bij bij aan diversiteit. 

Een vacante positie invullen in uw raad vraagt dus om zorgvuldigheid, aandacht en een frisse blik. Verder kijken dan de bekende namen en het loslaten van platgetreden wervingsmethoden. Bij crmLiNK beschikken we over een breed netwerk van board ready kandidaten waarmee wij u behulpzaam kunnen zijn om van uw raad een divers, inclusief en effectief team te maken. 

Meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, vindt u hier