Governance Basics

Dé opleiding tot toezichthouder van nu én de toekomst

Vandaag de dag is good governance belangrijker dan ooit en een gedegen ondergrond aan kennis en vaardigheden cruciaal voor elke toezichthouder. Governance Basics is een opleiding waarin u goed wordt voorbereid op de verschillende facetten van het commissariaat. Er zijn vaste programmaonderdelen waarin u informatie krijgt aangereikt waarvan wij vinden dat iedere toezichthouder die moet kennen. Verder heeft deze opleiding een aantal modules waarin u kunt kiezen wat het beste bij uw persoonlijke behoefte past.

Opzet en aanpak

De persoonlijke aandacht voor de deelnemer staat bij ons centraal. We werken daarom met compacte groepen tot maximaal 12 deelnemers. Tijdens de intake, die voorafgaat aan de start van het traject, bepalen wij gezamenlijk met iedere deelnemer hoe haar of zijn persoonlijke leerlijn eruitziet. Het programma bestaat uit 7 modules:

  • BASISMODULES (4): een vast aanbod bestaande uit verschillende thema’s die verplicht te volgen zijn voor elke deelnemer.
  • KEUZEVAKMODULE: de deelnemer maakt een keuze uit blok A of blok B (elk blok heeft 2 vakken) en bieden de mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met specifieke onderwerpen passend bij de eigen kennisbehoefte.
  • EXTRA CURRICULAIRE MODULE: deelnemers maken één keuze uit de ‘Update Courses”, bestaande uit actuele thema’s gericht op de meer ervaren toezichthouders.
  • IN DE AFSLUITENDE MODULE wordt teruggeblikt op het leertraject en krijgen de deelnemers hun certificaat uitgereikt. 

PLANNING

Najaar 2020 woensdaggroep Voorjaar 2021 woensdaggroep
module 1 16 september module 1 20 januari
module 2 30 september module 2 3 februari
module 3, blok A 7 oktober module 3, blok A 10 februari
module 3, blok B 4 november module 3, blok B 10 maart
module 4 28 oktober module 4 3 maart
module 5 18 november module 5 17 maart
module 6 Update Courses module 6 Update Courses
module 7 16 december module 7 21 april

De modules van de groepen op woensdag vinden plaats gedurende de middag (starttijden vanaf 14.00 uur) tot en met de avond (afronding om 21.30 uur). De groepen op vrijdag volgen hun modules overdag, van 09.00 - 16.30 uur. Alle modules vinden plaats op locatie in Amsterdam, geheel volgens richtlijnen RIVM.

Doelgroep van de opleiding

Governance Basics is een leertraject bedoeld voor mensen die een toezichthoudende functie ambiëren, maar ook voor (beginnend) commissarissen die uitbreiding en verdieping van hun kennis willen. Een derde groep bestaat uit bestuurders en (statutair) directeuren die de dynamiek met hun toezichthouders beter willen begrijpen. Het werk- en denkniveau van de deelnemers is HBO+ of WO. Tijdens de intake wordt nader onderzocht of het aanvangsniveau voldoende aansluit om deel te kunnen nemen aan het leertraject. Het is tevens mogelijk PE-punten te verdienen met deze opleiding (38 maximaal). Vraag ons vooral naar de mogelijkheden voor uw specifieke beroepsgroep. 

Studiebelasting

Het leertraject bestrijkt ca. 10 tot 12 weken en heeft een geschatte studiebelasting van naar in totaal 50 uur, wat een gemiddelde tijdsbelasting betekent van ruim 4 uur per week. Van deze 50 uur studiebelasting zijn 35 uur contacturen en de resterende 15 uren bestemd voor overige studietijd. Onder contacturen verstaan we de tijd van (interactieve) hoorcolleges en werkgroepen. De resterende uren bestaan uit: literatuur en studiemateriaal doornemen, huiswerkopdrachten, psychologische test en de bespreking van de resultaten met de testpsycholoog, curriculum vitae opstellen c.q. aanpassen plus het voorbereiden en maken van het tentamen.

Uw investering

De fee voor deelname is € 6.250,-- inclusief lesmateriaal, catering, de test en het bijbehorende rapport. Door onze registratie bij CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, is Governance Basics vrij van btw-heffing. Tevens kunt u mogelijk (een deel van) uw opleidingskosten aftrekken van uw (inkomsten)belasting, vraag hiernaar bij uw adviseur. 

Bring a Connection!

Meldt u zich tegelijkertijd met iemand anders aan? Dan komt u beide in aanmerking voor een eenmalige korting van 10% op de totale deelnameprijs van Governance Basics. Of wilt u meerdere mensen afvaardigen uit uw raad/organisatie? Ook dan is er een speciaal tarief van toepassing. Tevens zijn er diverse financierings- en betalingsregelingen mogelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De planning en kosten voor deelname op de website zijn actueel en leidend boven elke eerder genoemde informatie in e-mails, brochures en andere communicatie.