Governance Basics

Een persoonlijke leerlijn met basismodules, keuzevakken en een extra curriculaire module.

Governance Basics is een leertraject waarin u goed wordt voorbereid op de verschillende facetten van het commissariaat. Er zijn vaste programmaonderdelen waarin u informatie krijgt aangereikt waarvan wij vinden dat iedere toezichthouder die moet kennen. Verder heeft het traject een aantal modules waarin u kunt kiezen wat het beste bij uw persoonlijke behoefte past.

Opzet en aanpak leertraject Governance Basics

De persoonlijke aandacht voor de deelnemer staat bij ons centraal. We werken daarom met compacte groepen tot maximaal 12 deelnemers. Tijdens de intake, die voorafgaat aan de start van het traject, bepalen wij gezamenlijk met iedere deelnemer hoe zijn of haar persoonlijke leerlijn eruitziet. Het programma bestaat uit 7 modules:

  • BASISMODULES (4): een vast aanbod bestaande uit verschillende thema’s die verplicht te volgen zijn voor elke deelnemer.
  • KEUZEVAKMODULE: de deelnemer maakt een keuze uit blok A of blok B (elk blok heeft 2 vakken) en bieden de mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met een specifiek onderwerp.
  • EXTRA CURRICULAIRE MODULE: deelnemers maken één keuze uit de ‘Update Courses”, bestaande uit actuele thema’s gericht op de meer ervaren toezichthouders.
  • IN DE AFSLUITENDE MODULE wordt teruggeblikt op het leertraject en krijgen de deelnemers hun certificaat uitgereikt.

Voor de verdere inhoud en omschrijving van de modules, verwijzen wij u graag naar onze brochure. Alle modules vinden plaats in Amsterdam. 

PLANNING

  2019 najaar 2020 voorjaar
  donderdag woensdag
module 1 12-sep 15-jan
module 2 26-sep 29-jan
module 3, keuzeblok A 2-okt 5-feb
module 3, keuzeblok B 7-nov 5-mrt
module 4 10-okt 12-feb
module 5 14-nov 11-mrt
module 6 Update Courses Update Courses
module 7 11-dec 25-mrt

 

Doelgroep

Governance Basics is een leertraject bedoeld voor mensen die een toezichthoudende functie ambiëren, maar ook voor (beginnend) commissarissen die uitbreiding en verdieping van hun kennis willen. Een derde groep bestaat uit bestuurders en (statutair) directeuren die de dynamiek met hun toezichthouders beter willen begrijpen.

 

Het werk- en denkniveau van de deelnemers is HBO+ of WO. Tijdens de intake wordt nader onderzocht of het aanvangsniveau voldoende aansluit om deel te kunnen nemen aan het leertraject. Het is tevens mogelijk PE-punten te verdienen met deze opleiding (35 in totaal). Vraag ons vooral naar de mogelijkheden voor uw specifieke beroepsgroep. 

 

Studiebelasting

Het leertraject bestrijkt  ca. 12 weken en heeft een geschatte studiebelasting van naar in totaal 50 uur, wat een gemiddelde tijdsbelasting betekent van ruim 4 uur per week. Van deze 50 uur studiebelasting zijn 35 uur contacturen en de resterende 15 uren bestemd voor overige studietijd. Onder contacturen verstaan we de tijd van (interactieve) hoorcolleges en werkgroepen. De resterende studie-uren bestaan uit: literatuur en studiemateriaal doornemen, huiswerkopdrachten, psychologische test en de bespreking van de resultaten met de testpsycholoog, curriculum vitae opstellen c.q. aanpassen plus het voorbereiden en maken van het tentamen.

Uw investering

De fee voor deelname is € 6.250,-- inclusief lesmateriaal, catering, de test en het bijbehorende rapport. Door onze registratie bij CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, is deze opleiding vrijgesteld van btw-heffing.  

BRING A CONNECTION!

Meldt u zich tegelijkertijd met iemand anders aan? Dan komt u beide in aanmerking voor 10% korting per persoon op de totale deelnameprijs van Governance Basics. Of wilt u meerdere mensen afvaardigen uit uw raad/organisatie? Ook dan is er een speciaal tarief van toepassing. Tevens zijn er diverse financierings- en betalingsregelingen mogelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Heeft u vragen over ons programma, neem dan contact op met Carla Aalse of Renate Hoogendijk

Aanmelden voor Governance Basics is mogelijk via dit online formulier.

De planning en kosten voor deelname op de website zijn actueel en leidend boven elke eerder genoemde informatie in e-mails, brochures en andere communicatie.