Governance Basics

Een persoonlijke leerlijn met een basismodules, keuzevak modules en extracurriculaire modules.

Voor wie?

  • Voor commissarissen die zich de basisprincipes van het toezicht beter eigen willen maken.
  • Mensen die nog geen commissaris zijn, maar het een boeiend vak vinden en een loopbaan als toezichthouder ambiëren.
  • Voor bestuurders en (statutair) directeuren die de dynamiek met hun toezichthouders beter willen begrijpen.

Het vak van commissaris of lid raad van toezicht lijkt u wel wat. Maar voordat u aan de slag gaat wilt u goed beslagen ten ijs komen. Een goede voorbereiding is het halve werk, leert de ervaring. Dit leertraject bestaat uit 7 thematische modules en geeft u een gedegen basiskennis over wat toezichthouden inhoudt, wat de rollen en taken van de toezichthouder zijn en wat de onderwerpen zijn in de non-executive boardroom. Het lesmateriaal bestaat uit een speciale selectie van literatuur, artikelen, checklists en cases die u ondersteunen bij uw studie. Na afronding weet u wat het vak toezichthouder behelst, kent u de verschillende rollen, heeft u zicht op de meest voorkomende dilemma’s en weet u hoe te handelen in voorkomende situaties.

Of u bent commissaris, bestuurder of statutair directeur en wil beter inzicht krijgen in wat de verschillende rollen van toezichthouders precies inhouden. Een cruciale vraag voor u is: hoe verhoud ik mij het beste in de relatie met mijn raad van toezicht of raad van commissarissen? Wat houdt rolvastheid concreet in? En, hoe krijg ik mijn eigen rol daarbij scherp? Door de kennis die u tijdens het leertraject opdoet over de onderlinge rollen, taken en verantwoordelijkheden bent u beter in staat een kwalitatieve en proactieve bijdrage te leveren in de dialoog. Zo kunt u een gezonde relatie opbouwen met uw RvT of RvC. Onze ervaren docenten brengen best practices in, maar bespreken ook situaties waarin de dingen minder goed zijn gelopen. Ze delen met u hun persoonlijke dilemma’s, keuzes, overwegingen en oplossingen. Alle docenten zijn senior toezichthouder en/of commissaris die voorbeelden gebruiken uit hun eigen praktijk, zodat u een realistisch beeld krijgt van de dynamiek in de boardroom.

De persoonlijke aandacht voor de deelnemer staat in het leertraject centraal. Tijdens de intake, die voorafgaat aan de start van de opleiding, bepalen wij gezamenlijk met iedere deelnemer hoe zijn of haar persoonlijke leerlijn eruitziet.

Het aanbod is samengesteld uit 3 delen en het programma bestaat uit 7 modules:

  • Basismodules (4): een vast aanbod met verschillende thema’s over good governance die verplicht zijn binnen het leertraject – iedere deelnemer dient deze te volgen.
  • Keuzevakmodules: het gaat hier om onderwerpen van good governance die bepaalde deelnemers vanwege hun beroep niet per se hoeven te volgen. Denk bijvoorbeeld aan financiën voor accountants of basale zaken over wetgeving voor juristen.
  • Extracurriculaire modules: leuke, bijzondere, verfrissende en actuele thema’s die per leertraject kunnen variëren. Deelnemers kunnen hiervoor modules kiezen uit de ‘Update Courses”, aangeboden aan de meer ervaren toezichthouders.

Het totaal aan te volgen modules is 7, hiervan zijn 4 modules verplicht te volgen en 3 keuzevak- dan wel extracurriculaire modules.