Nieuw in ons opleidingsaanbod: Leergang 'Toezicht in de Cultuursector'

31/07/2020

Dit najaar gaat onze nieuwe leergang 'Toezicht in de Cultuursector' van start. Een programma i.s.m. Cultuur+Ondernemen, bestaand uit 4 modules van elk 2 dagdelen waarin o.a. actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van toezicht, dilemma’s in de boardroom, risicomanagement, reputatie- en crisisleiderschap, de diverse codes en belangenverstrengeling behandeld zullen worden. 

Klik hier voor meer informatie over het programma en de mogelijkheden tot aanmelden.