Nieuwe leden RvT Stedelijk Museum Amsterdam

20/12/2018

PERSBERICHT - 19 december 2018

Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam heeft gisteren vier personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam: Carla Aalse, Henriëtte Prast, Maarten Doorman en Homme ten Have. Ook besloot het College het tijdelijk voorzitterschap van Truze Lodder om te zetten naar een reguliere statutaire benoeming. De nieuwe Raad van Toezicht heeft direct na het besluit van het College van burgemeester en wethouders uit zijn midden Truze Lodder als voorzitter en Carla Aalse als vicevoorzitter gekozen en zal op korte termijn een evenwichtig rooster van aftreden opstellen. Samen met Jos van Rooijen vormen voornoemde vijf personen een deskundige Raad van Toezicht die adequaat de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol zal kunnen vervullen.

Klik hier voor het volledige persbericht.