Nieuwe vacature - Director FP&C Amref Flying Doctors

21/03/2022

Amref Flying Doctors in Nederland (en België) is één van de grote, trotse kantoren onder de vlag van Amref Health Africa, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Als één van de Europese kantoren (naast die in Duitsland, Zweden, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië) levert zij een belangrijke bijdrage aan haar missie: een gezond en sterk Afrika. Amref bestaat sinds 1957 en sindsdien leidt zij zorgpersoneel in Afrika op en zorgt zij voor goede medische voorzieningen, basiszorg en voorlichting. De expertise en vaardigheden van het Nederlandse kantoor zullen worden ingezet om in het grotere geografische gebied aan de slag te gaan. Een plan hiervoor wordt thans uitgewerkt en de nieuwe Director Fundraising, Partnership & Corporate Communications (hierna: FP&C) zal hierin een belangrijke rol spelen.

Gezocht wordt naar een ambitieuze, coachende leider met een ‘getting things done’ mentaliteit. De Director FP&C heeft visie en is een stevige manager die leiding kan geven aan de verschillende teams met in totaal een kleine twintig medewerkers. Als lid van het MT is zij/hij bovendien medeverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie. Daarnaast levert de Director FP&C een belangrijke bijdrage aan organisatiebrede en beleidsmatige zaken zoals het strategisch plan, het jaarplan, de begroting en de hoofdlijnen van interne procedures en beleid maar ook het uitdragen van organisatiecultuur, -normen en -waarden.

Voor het zoekprofiel en de mogelijkheid tot reageren (sluitingstermijn: zondag 3 april) kunt u terecht op onze website