Nieuwe vacature - Manager Bestuursadvisering gemeente Amsterdam

24/03/2022

Amsterdam is een wereldstad met een rijke historie. Amsterdam staat als dynamische stad telkens weer voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Dit biedt kansen voor de Amsterdammers, maar zorgt ook voor indringende vraagstukken op het vlak van economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling. Het gemeentebestuur van Amsterdam vertegenwoordigt de 883.000 inwoners van de stad en werkt men en namens hen aan grootstedelijke opgaven zoals verstedelijking, energietransitie, digitalisering en democratisering en het tegengaan van ongelijkheid. Het gemeentebestuur wordt hierin ondersteund door een organisatie met ruim 15.000 medewerkers. 

De afdeling Bestuursadvisering zorgt voor het integraal en onafhankelijk adviseren van het College van B&W en de afzonderlijke collegeleden, de stadsdeelbesturen, de gemeentesecretaris, de stedelijk directeuren en directies. Voor deze afdeling is gemeente Amsterdam op zoek naar een manager. 

Voor het zoekprofiel en de mogelijkheid tot reageren (sluitingstermijn: woensdag 6 april) kunt u terecht op onze website