Nieuwe vacature - Voorzitter Integriteitskamer SInt Maarten

30/05/2023

De Integriteitskamer Sint Maarten (hierna: Integriteitskamer) is in 2019 formeel opgericht en inmiddels ingebed in het bestuurlijke veld van Sint Maarten. De Integriteitskamer is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met als doel de integriteit in de publieke sector van het land te bevorderen. Het oogmerk is om een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de democratie. De Integriteitskamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter. De regering van Sint Maarten en de regering van Nederland hebben elk een bindende voordracht voor de benoeming van één lid. De voorzitter wordt benoemd bij koninklijk besluit (Rijksministerraad) op bindende voordracht van de twee andere leden. Er is geen specifieke taakverdeling tussen de leden, anders dan dat in de landsverordening is vastgelegd dat de voorzitter verantwoordelijk is voor het begrotingsbeheer.

De ideale kandidaat is o.a. iemand van statuur met natuurlijk gezag en van onbesproken gedrag, die het boegbeeld kan zijn van de Integriteitskamer. Qua persoonlijkheid is de nieuwe voorzitter verbindend,  een teamspeler, samenwerkingsgericht en vormt samen met de twee leden van de Kamer een eenheid. Contactueel sterk in woord en geschrift, zowel in het Engels als in het Nederlands. Is bekend met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Begrijpt hoe de besluitvorming en bestuurscultuur in Sint Maarten verloopt.

Meer informatie over het gezochte profiel en de mogelijkheid tot reageren (sluitingstermijn zondag 11 juni) op onze vacaturepagina