Nieuwe vacature - Voorzitter raad van toezicht Theater Utrecht

28/12/2022

Theater Utrecht (hierna: TU) is het theatergezelschap van Utrecht dat een onmisbare bijdrage levert aan de stedelijke culturele infrastructuur. TU brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. Het gezelschap heeft een actieve en alerte blik naar de wereld, reflecteert op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis, en put uit allerlei mogelijke bronnen: van eeuwenoud tot hagelnieuw, van proza en film tot poëzie. In 2023 viert het gezelschap het tienjarig jubileum.

TU heeft als bestuursmodel een raad van toezicht (RvT) die bestaat uit vijf tot maximaal acht leden. De RvT houdt toezicht op realisatie van de doelen van de organisatie, en het bestuur legt verantwoording af aan de raad. In 2023 zullen twee van de vijf leden, waaronder de voorzitter van de RvT, vertrekken vanwege het verstrijken van hun zittingstermijn.Vanwege het geplande vertrek van de voorzitter RvT, is een wervingsprocedure gestart voor passende opvolging.

Meer informatie over het gezochte profiel en de mogelijkheid tot reageren (sluitingstermijn zondag 15 januari) op onze website