Onderzoeksproject Bonaire structuur en werking overheidsbedrijven in volle gang

29/07/2019

crmLiNK is in mei gestart met het uitvoeren van een onderzoek naar de structuur en werking van overheidsbedrijven op Bonaire. Dit onderzoek vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat in september 2018 is gesloten. Het team dat dit project uitvoert is in juli afgereisd naar Bonaire om interviews af te nemen en er is een digitale enquête verstuurd aan de overheidsbedrijven. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een tussenrapportage, en het onderzoek wordt in september verder afgerond. Een enorm interessant project waar wij met veel enthousiasme en toewijding deze zomer aan werken. 

Dit artikel verscheen vandaag in het Antilliaans Dagblad en onderstaand bericht werd onlangs op de Facebookpagina van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) geplaatst:

VERVULLEN VAN VACATURES IN TOP OVERHEIDSNV'S HEEFT PRIORITEIT

“Veel posten in directies en Raden van Commissarissen bij de overheidsentiteiten zijn jarenlang onbezet gelaten. Omdat het in veel gevallen gaat om voorzieningen die voor de samenleving van cruciaal belang zijn vindt het BC dit onverantwoord. Bij Bonaire International Airport is de RvC weer volledig, bij Oil Trading Bonaire zal dat snel na het zomerreces het geval zijn", aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de werking en de structuur van alle tien nv's en vijf stichtingen die onder het Openbaar Lichaam Bonaire ressorteren. Dit onderzoek vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat het OLB met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft gesloten. Het onderzoek dat onder meer bestaat uit het interviewen van betrokkenen wordt uitgevoerd door het bureau crmLiNK. Het bureau is in mei gestart en zal in september een eindrapport presenteren.

De eerste voortgangsrapportage is ondertussen al ontvangen. De onderzoekers noemen de vele vacante topfuncties niet alleen onwenselijk, maar ook ronduit alarmerend omdat het om voorzieningen gaat die van vitaal belang zijn voor het dagelijks leven van de burgers van Bonaire. Dat stemt overeen met de visie van het BC. Wij hebben meteen na ons aantreden een inventarisatie gemaakt en zijn begonnen met het zoeken naar gekwalificeerde commissarissen", aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.'