Arxen heeft 8 jaar ervaring in de publieke sector, bij het Europees Parlement, de rijksoverheid en op decentraal niveau bij de Gemeente Amsterdam. Van 2015 tot en met 2020 werkzaam bij het Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK, waar hij projecten coördineerde rondom bestuur en organisatieontwikkeling voor Bonaire, Aruba en Saba. Hij is opgegroeid op Aruba, heeft in Nederland een loopbaan gehad en sinds 2020 woont en werkt hij op Bonaire. Is daar o.a. werkzaam als consultant en lid van de Raad van Advies van Mindful Enterprises Bonaire B.V., een lokaal bedrijf dat werkt aan de oprichting van de Bonaire Development Bank.

Loopbaan
 • Senior Consultant, Wolfs Company
 • Consultant Caribbean, crmLiNK
 • Beleidsadviseur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Communicatie adviseur, Europees Parlement
 • Cultuur en onderzoek, Gemeente Amsterdam
Nevenfuncties
 • Lid Raad van Advies, Mindful Enterprises Bonaire B.V.
Opleiding
 • Governance Basics, crmLiNK
 • Beleid maken en beleid schrijven, Bestuursacademie
 • Debatteren voor professionals, Nederlandse Debatinstituut
 • Master Politiek & Samenleving, Universiteit Utrecht
 • Master Economische Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam