Arxen (geboren op Aruba) heeft 8 jaar ervaring in de publieke sector, bij het Europees Parlement, de rijksoverheid en op decentraal niveau bij de Gemeente Amsterdam. Van 2015 tot en met 2020 werkzaam bij het Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK, waar hij projecten coördineerde rondom bestuur en organisatieontwikkeling voor Bonaire, Aruba en Saba. Woont en werkt sinds 2020 op Bonaire en is daar o.a. werkzaam als consultant voor het adviesbureau Wolfs Company. Arxen ondersteunt de publieke en private sectoren in de regio op het gebied van beleid en strategische planning. Met name voor small island developing states is het belangrijk om toegerust te zijn op de mondiale uitdagingen van vandaag. Goed functionerende overheidsentiteiten en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hoekstenen voor de bestuurlijke en economische veerkracht in de Cariben. Door de kennisbundeling kunnen we hoogwaardige diensten en producten leveren op het gebied van sustainable corporate governance.

Loopbaan
 • Senior Consultant, Wolfs Company
 • Consultant Caribbean, crmLiNK
 • Beleidsadviseur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Communicatie adviseur, Europees Parlement
 • Cultuur en onderzoek, Gemeente Amsterdam
Nevenfuncties
 • Lid Raad van Advies, Mindful Enterprises Bonaire B.V.
Opleiding
 • Governance Basics, crmLiNK
 • Beleid maken en beleid schrijven, Bestuursacademie
 • Debatteren voor professionals, Nederlandse Debatinstituut
 • Master Politiek & Samenleving, Universiteit Utrecht
 • Master Economische Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam