Terugblik op de eerste editie van 'De Digitale Governance Denktank'

26/05/2020

De eerste editie van De Digitale Governance Denktank (ofwel DDGD) vond plaats op dinsdag 19 mei jl. en voltrok zich volledig online via Zoom. De groep bestond uit alumni en cursisten van diverse opleidingen van crmLiNK uit zowel Nederland als Caribisch Nederland, docenten, leden van LiNKcircle en andere gasten van het crmLiNK-team, dat uiteraard zelf ook deelnam. 

De Zoom'ers van DDGD

De Digitale Governance Denktank werd door crmLiNK bedacht als een eigentijdse tool om opgedane kennis tijdens opleidingen levend te houden en de community van crmLiNK die governance een warm hart toedragen, te activeren. Aan de hand van een aantal stellingen over een bepaald thema wordt er na een inleiding in subgroepjes gediscussieerd. Dit vond plaats onder deskundige leiding van professionals uit het netwerk van crmLiNK in de intimiteit van een relatief kleinschalige groep.

Na een warm welkom van partner Mienke Schaberg, werd de hoofdgast Antoin Bruijninckx geïntroduceerd. Antoin is ondernemer en heeft daarnaast een waaier aan verschillende toezichthoudende functies bekleed, waaronder bij verschillende financiële instellingen in Azië en Afrika. Voordien had hij een succesvolle carrière bij ABN AMRO.

Het door Antoin uitgekozen onderwerp betrof ‘Gedrag en cultuur in de boardroom'. De bijdrage van docente en meervoudig toezichthouder Mariëlle Rompa bestond uit een korte toelichting op de definities. Cultuur is de set van waarden en normen van een organisatie en gedrag gaat over het hier naar handelen. Ze gaan hand in hand samen en een paar basiscultuurwaarden die zij altijd hanteert als commissaris, zijn: moed, gezond verstand en integriteit. Bruijninckx startte hierna een fragment op uit de film ‘Margin Call’. Een briljante scène uit deze film naar analogie van het plotse bankroet van de Lehman Brothers tijdens de financiële crisis van 2008. Jeremy Irons speelt in een in het midden van de nacht belegde vergadering de rol van autoritaire CEO, omringd door andere briljante acteurs als senior partner, die geen weerwoord hebben. De investeringsbank staat op omvallen, de aanwezigen in de boardroom worden door de CEO gegrild en er dreigt een dubieus reddingsplan met grote gevolgen voor de markt doorgedrukt te worden.

De Zoom'ers van DDGDDe deelnemers werden vervolgens in groepjes in virtuele conference rooms geplaatst waar werd gediscussieerd aan de hand van drie vragen met betrekking tot het fragment. Na een half uur werd iedereen teruggehaald in de plenaire sessie. Er volgden terugkoppelingen uit de groepjes, waaruit bleek dat de vonken er in de groepssessies van af waren gespat. Stellingen waren geponeerd en uitgedaagd, en meningen werden gevormd. Hier bleek maar weer uit dat governance geen exacte wetenschap is maar bestaat uit allerlei afwegingen en conclusies die door mensen worden gemaakt. Mooi om te bemerken was dat actuele thema’s als diversiteit en inclusieve besluitvorming in de verschillende terugkoppelingen als rode draad terugkwamen.  crmLiNK docente Connie Tanis gaf nog een kijkje in de veranderingen in governance door de tijd en ging dieper in op zelfevaluatie als belangrijke tool om cultuur en gedrag in de boardroom ten positieve te beïnvloeden.

Partner van crmLiNK Carla Aalse sloot af met een hartelijk bedankje aan Antoin Bruijninckx, de organisatie en voor de waardevolle deelname van alle ‘Zoomers’. Een korte evaluatie leverde veel bedankjes en een aantal tips op waarbij de discussie in klein verband met name werd gewaardeerd. Een volgende DDGD met nog meer ruimte voor onderlinge dialoog lijkt hiermee onvermijdelijk.

DDGD is exclusief toegankelijk voor cursisten en alumni van crmLiNK, docenten en relaties alsmede leden van onze LiNKcircle.