Connect with our LiNKcircle: partners Carla Aalse en Mienke Schaberg

28/09/2020

Op 1 juli bestond crmLiNK alweer 2 jaar! Door de uitbraak van covid-19 konden de geplande festiviteiten helaas niet doorgaan, maar wat in het vat zit verzuurt niet zeggen ze weleens. Daarover later meer! Maar, wie zitten er nu eigenlijk precies achter crmLiNK? Hoog tijd voor een praatje met partners Carla Aalse en Mienke Schaberg.

First things first: hoe is crmLiNK tot stand gekomen?

“Carla en ik kennen elkaar al langer. Naast mijn bureau voor executive search had ik een aantal commissariaten. Ik vond het geen overbodige luxe om mij wat meer in de theorie te verdiepen, om de praktijk wat meer verdieping te geven. Via Carla is dat toen tot stand gekomen en dat heeft mij geen windeieren gelegd: heb veel geleerd en bepaalde issues in perspectief kunnen plaatsen. Daarnaast zijn Carla en ik altijd in contact gebleven, zowel vriendschappelijk als zakelijk. Mijn bureau Metaplan Consultants was letterlijk en figuurlijk van de vorige eeuw: het kon wel een likje verf gebruiken. De arbeidsmarkt is namelijk tussentijds enorm veranderd. Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s geworden naast het opereren vanuit good corporate governance. Ook spelen nu thema’s als digitalisering, sustainability, social responsibilty, leadership, learning society. Issues die een enorme impact hebben op een andere manier van werken en dus ook op executive search.”

“Vervolgens zijn Mienke en ik in gesprek geraakt. We vonden dat we enerzijds veel dingen gemeen hadden maar daarbij ook aanvullend waren qua netwerk en sectoren waar we actief in zijn: Metaplan, een bureau dat al lang bestond en de laatste jaren op een wat lager pitje functioneerde, en Aalse & Partners, mijn bureau dat ook search en advies deed. Reden om onze krachten te bundelen en onze brede achtergrond en ervaring in een pressure cooker te gooien en een nieuw bedrijf te starten: crmLiNK. Nu bestrijken we de publieke, semipublieke en private sector. Nieuw daarin zijn opleidingen op het gebied van governance, die ik elders heb ontwikkeld en die zich al enkele jaren hadden bewezen.”

Op 1 juli 2020 bestond crmLiNK 2 jaar. Hoe kijken jullie op die eerste periode terug en wat zijn voor jullie daarin de hoogtepunten?

“Dat was een periode van heel hard werken en gelukkig ook veel oogsten. Met een klein, super geïnspireerd team hebben we niet alleen gebrainstormd, maar vooral ook gedaan. In een relatief korte periode stond er een professioneel, nieuw, modern bureau, dat van meet af aan succesvol bleek. Carla en ik hadden een verschillende kaartenbak qua opdrachtgevers, nu privaat en (semi)publiek en qua kandidaten, nu heel breed en divers. Ook bieden we nu een breed palet aan diensten toegespitst op deze tijd. Hoogtepunten de afgelopen twee jaar zijn zeker de mooie mix van opdrachten op een hoog niveau in zo’n korte tijd en de fijne manier van samenwerken binnen ons team. Het zal de wisselwerking zijn die bijdraagt aan dit succes.” 

Carla vult aan: ‘We hebben in 2 jaar tijd veel gedaan en bereikt. Waar ik trots op ben is dat we in zeer korte tijd, slechts 2 maanden, na voorbereidende werkzaamheden ons als volwaardig bureau konden presenteren. Mienke, Renate en ik hebben met z’n drieën met veel zin, positieve energie en passie crmLiNK opgezet en ook niet onbelangrijk, veel lol gehad. Al snel is Pieter ons komen versterken als associate. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar een team van 6: Roos en Willem-Ahrend zijn na Pieter aan boord gekomen. We waren en zijn eigenlijk vanaf de start altijd vol ideeën en hebben een groot deel van die oorspronkelijke ideeën ook kunnen realiseren. Daarnaast hebben we extra geïnvesteerd in een divers kandidatenbestand en opdrachtgevers zoeken ons speciaal hiervoor op. De afgelopen 2 jaar hebben we ook een mooie vijver aan alumni opgebouwd die onze opleidingen voor toezichthouders hebben gevolgd. En na onze oprichting hebben we al snel onze opleidingenpoot laten auditen en zijn daardoor een geregistreerd opleidingsinstituut bij CRKBO (zie www.crkbo.nl) geworden. En zijn we actief geweest in het Caribisch gebied, naast opleidingen en congressen hebben we vorig jaar op Bonaire onderzoek gedaan voor de lokale overheid en het ministerie van BZK, waarbij we alle overheidsbedrijven hebben doorgelicht op het gebied van governance. Nog een hoogtepunt in het buitenland is dat we voor het eerst vorig jaar in Suriname zijn geweest en een congres over governance hebben georganiseerd.

Inmiddels heeft crmLiNK de signatuur van een bureau dat activiteiten verricht op het gebied van governance: search in de top, zowel executive als non-executive, en het opleiden van commissarissen en bestuurders. Wat betreft het bemiddelen van kandidaten hebben Mienke en ik een bewezen staat van dienst. De opleidingen scoren heel goed, waarbij we niet alleen aan een hoog kwalitatief niveau hechten maar ook vooral aan de persoonlijke aandacht voor onze deelnemers. Belangrijke USP is dat wij specialisten zijn als het gaat om het vinden van topkandidaten met een migratieachtergrond, of jonge en/of vrouwelijke kandidaten. Iets waar we erg trots op zijn.”

De toekomst: waar en hoe zien jullie het bedrijf over 3 jaar, wanneer crmLiNK haar eerste lustrum viert?

“Allereerst gaan we het natuurlijk vieren met een knallend feest samen met iedereen die ons na aan het hart staat en heeft bijgedragen aan ons succes! Over 3 jaar zijn we nog meer dan nu het bureau waar je naartoe gaat voor een betrouwbare partner om je te ondersteunen middels een kwalitatieve search en passende bemiddelingen, waarbij diversiteit en inclusie de rode draad zijn. Mensen weten ons te vinden vanwege goed aangeschreven opleidingen voor commissarissen en onze adviezen op het gebied van governance, ook in de Caribbean en in Suriname.”

Mienke: “En ondanks (of misschien ook wel dankzij) corona zijn wij in staat gebleken snel te schakelen naar het nieuwe normaal. Dus ook opleidingen digitaal, De Digitale Governance Denktank (DDGD) als nieuw product en contact met opdrachtgevers en kandidaten online. Dit sterkt ons voor de toekomst om nog meer nieuwe diensten snel en anders te kunnen aanbieden. Wij zullen dan ook doorgroeien naar het bureau met alles onder één dak voor good governance, met een mooie en diverse mix aan partners, associates en backoffice.”

Eén van de speerpunten van crmLiNK is diversiteit en inclusie. Waarom is dit zo belangrijk voor jullie?

"Eerder dit jaar verscheen een artikel in Conflicthantering, waarin ik aangaf dat een wettelijk quotum alleen niet werkt. Zolang er in bedrijven en organisaties een mentaliteit heerst die ertoe bijdraagt dat de bestaande belemmeringen blijven bestaan, en juist die mentaliteit ervoor zorgt dat het met vrouwen in de top niet werkt, komen we niet verder. Dit geldt overigens ook voor diversiteit in de breedste zin van dit begrip: niet alleen gender, maar ook qua etnische diversiteit, leeftijd, mensen met een beperking, geaardheid, etc. is er een ondervertegenwoordiging in de top. Het doorbreken van de huidige status quo kan volgens mij alleen wanneer er een andere cultuur is ontwikkeld waarin sprake is van inclusief leiderschap. Dit vraagt om culturele veerkracht van medewerkers, die moeten in staat zijn effectief te opereren in een diverse setting. Men moet het echt willen en het moet onderdeel gaan uitmaken van het DNA van de organisatie of het bedrijf."

Mienke: “Diversiteit en inclusie belangrijk voor ons? De maatschappij is divers qua samenstelling. Wanneer organisaties zich niet aanpassen aan dit gegeven, dat wil zeggen niet een divers en inclusief personeelsbestand van hoog tot laag nastreven, dan ga je de strijd verliezen. Wij zullen als dienstverlenende organisatie hierin positief moeten adviseren. Toen wij ruim twee jaar geleden startten met crmLiNK stonden diversiteit en inclusie bij ons centraal in denken en doen. Het zit dus vanaf dag 1 in óns DNA. Dat wij nu een voorsprong hebben, voor de troepen uit lopen is enerzijds een positief gegeven, anderzijds bittere noodzaak gezien de realiteit.”

Jullie hebben samen een flinke trackrecord en schat aan ervaring in search, zowel executive als non-executive. Wat maakt dit vak zo leuk en uitdagend?

Carla: “Wat ik het allerleukst vind is de ontmoeting met mensen, allen met een andere persoonlijkheid en verschillende talenten. Dat is heel verrijkend en ik leer altijd veel van mensen. Steeds weer kennis maken met nieuwe toppers en hen weten te matchen op een plek die een goede fit is, en hen de juiste uitdaging biedt. Dat is de kick. Ook wanneer opdrachtgevers ons het vertrouwen geven en daarna blij zijn met de kandidaat die we presenteren.“

Mienke: ”Het feit dat je elke dag met andere kandidaten en opdrachtgevers in contact komt, met mensen dus, vaak uit heel verschillende disciplines, maakt ons vak zo interessant, veelzijdig, boeiend! Het verveelt nooit!”

Naast search biedt crmLiNK onder andere ook diverse opleidingen. Hoe ziet volgens jullie de future proof professional eruit? En hoe blijven jullie zelf up-to-date?

Mienke: “De future proof professional zal zich moeten blijven ontwikkelen, moeten blijven leren en met verandering moeten kunnen omgaan. Met onze opleidingen spelen we hier op in. Masterclasses met specifieke thema’s maar ook langere trajecten waarbij wij meerdere modules binnen een opleiding bieden. Wij hebben tal van gespecialiseerde docenten aan ons gebonden, waardoor wij up-to-date blijven ten aanzien van de nieuwste trends en thema’s. En afhankelijk van de wens of situatie kunnen we dit online of op locatie aanbieden.”

Carla: “Permanente educatie is erg belangrijk. Het vak van commissaris of lid raad van toezicht blijft steeds veranderen, want de maatschappij verandert ook steeds en snel. Je bent als toezichthouder ook verantwoordelijk. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld niet mogelijk als commissaris te functioneren zonder rekening te houden met de samenleving en oog te hebben voor digitalisering, disruptie, innovatie en sustainability. We zitten zelf met onze voeten in de modder, wat betekent dat we naast partner bij crmLiNK ook zelf commissaris en/of lid raad van toezicht zijn. Hierdoor blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en kunnen we zowel onze kandidaten als opdrachtgevers, goed adviseren.”