Het ongezegde in de boardroom

Inhoud

Het ongezegde is van grote invloed op de besluitvorming. Van doelbewuste vriendjespolitiek lijkt geen sprake, wel streven commissieleden vaak naar cohesie binnen de raad en een goede onderlinge relatie. Aangezien inhoudelijke conflicten snel tot lastig te overbruggen conflicten leiden, vermijden toezichthouders en bestuurders dit liever door iets verzacht of niet te zeggen. Als zij bewust zijn van het effect van het ongezegde, ontstaan nieuwe inzichten en worden crises beter voorkomen. Daarnaast kunnen we veel leren van voor vanzelfsprekend aangenomen of ogenschijnlijk futiele zaken. Zoals hoe we de agenda bepalen of van wat we na de vergadering informeel met elkaar delen op de parkeerplaats.

Raden die zich bewust zijn van de effecten van het ongezegde kunnen crises voorkomen en werken aan een spreekcultuur waarin de RvC:

 1. zorg draagt voor voldoende spreektijd zonder bestuurder om de behoefte aan informele gesprekken te voorkomen;
 2. de mening van de minderheid, zorgen, en gepercipieerde problemen en risico’s actief onderzoekt;
 3. de samenhang tussen prestaties bestuurder, prestaties RvC en prestaties organisatie actief onderzoekt;
 4. de mening van de bestuurder over de onbedoelde invloed en functioneren van de raad van toezicht wil horen en;
 5. bewust is van de informele hiërarchische structuur binnen de RvC en de invloed ervan op de besluitvorming;
 6. voldoende weet van de organisatie(spreek)cultuur en het ongezegde in de organisatie door bijv. ‘fly on the wall’ te zijn bij vergaderingen en personeelsbijeenkomsten.

Resultaat

Marilieke Engbers bespreekt tijdens deze masterclass interactief haar bevindingen met u en sorteert voor op strategieën en oplossingsrichtingen bij het omgaan met het ongezegde.

Meer informatie

 • Docent: Marilieke Engbers, o.m. programmadirecteur ‘het ongezegde en besluitvorming in boards’ bij de VU
 • Datum: nog nader te bepalen najaar 2021
 • Starttijd: 16.30 uur        Eindtijd: 21.00 uur
 • Locatie: Amsterdam
 • Kosten: 575 euro exclusief btw, inclusief lesmateriaal en catering

Neemt u deel aan twee Update Courses? Dan krijgt u 10% korting op de totale deelnameprijs. Meldt u zich tegelijkertijd met iemand anders aan of wilt u meerdere mensen afvaardigen uit uw raad? Dan komt u in aanmerking voor een speciaal tarief. Neem voor meer informatie contact met ons op.